Energetický management pro školy a objekty sociálních služeb

Publikace vznikla jako výstup projektu podpořeného z Norských fondů a je volně dostupná ke stažení na https://ekowatt.cz/vzdelavaci-projekty/. Zároveň na této stránce najdete video ze semináře k tomuto tématu. Autorem publikace a realizátorem projektu je Ing Karel Srdečný z EkoWATTu, který se tímto tématem dlouhodobě zabývá.

Cílem projektu je motivovat veřejné instituce, školy či správce objektů sociálních služeb k zavedení kvalitního (nikoli jen formálního) energetického managementu a tím dosáhnout snížení spotřeb energií (spotřeba energie na vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, provoz technických částí - zejména kuchyní) a tedy i emisí. 

Projekt se zaměřuje úspory energie v objektech škol a sociálních služeb a zejména v pobytových zařízeních sociálních služeb, tedy DPS (Dům s pečovatelskou službou), Domovy seniorů, LDN, stacionáře, hospice, Domovy mládeže atd. Tato zařízení jsou, vzhledem k charakteru svého provozu, zatížená značnými provozními náklady na spotřebu energie a zároveň zde existuje významný potenciál energetických úspor. EkoWATT se v minulých letech zabýval analýzou spotřeb energií v několika typech objektů sociálních služeb a na základě těchto zkušeností zpracoval zásady jednoduchého energetického managementu vhodného pro tato zařízení a rozbor vhodných úsporných opatření pro tento typ zařízení. Úspory dosažené zavedením energetického managementu mohou dosahovat cca 10% spotřeb.

Exclusive Members

All Members