Ivo Drábek kooptován do představenstva CZGBC

Představenstvo České rady pro šetrné budovy kooptovalo, dle stanov Rady článku 6.4., do představenstva Ivo Drábka z BUILDSYS za Radovanu Pastrňákovou, která ze BUILDSYS odchází. Ivo Drábek manažer rozvoje a energetiky společnosti Buildsys byl navržen odstupující členkou představenstva Radovanou Pastrňákovou a představenstvo jednomyslně tento návrh schválilo.

Ivo Drábek žije s rodinou v Brně, kde na VUT vystudoval energetické inženýrství. „Hned po ukončení vysoké školy jsem se začal věnovat „velké energetice“. Díky tomu jsem měl možnost poznat značnou část našich energetických zdrojů a podílet se na vyhodnocování a následném vylepšování jejich účinnosti provozu,“ říká Ivo Drábek. Časem ho zlákala oblast „malé“ energetiky a související technologie řízení. V tomto oboru působí dodnes.

Ve společnosti BUILDSYS pracuje Ivo Drábek již téměř pět let. Firmu považuje v oblasti kompletního řešení pro automatizaci budov za jednoho z lídrů na českém a slovenském trhu. Společnost má dle něho již od svého založení energetickou efektivitu zakotvenou ve svém DNA. „Neustále se snažíme svým zákazníkům přinášet nové podněty a vylepšení, což nejen v této době dynamickým změn cen energií vnímáme jako velmi důležité,“ konstatuje Ivo Drábek.

Ivo Drábek není v České radě pro šetrné budovy nováčkem. Již dříve se zapojoval do činnosti ve dvou oblastech, a to v energetice a v technologiích. „V rámci energetiky jsem se podílel na implementaci EPBD3 skrze aktivity Šance pro budovy, kde jsme spolupracovali na nastavení oblasti automatizace budov a jejich souvisejících částí,“ upřesňuje Ivo Drábek, který byl zároveň ve vedení pracovní skupiny Inovace a technologie. „Další rozvoj této oblasti v Radě považuji za důležitý, protože inovace a technologie hrají zásadní roli v aktuálně probíhajících změnách v Evropě,“ je přesvědčený Ivo Drábek.

Jako člen představenstva by se Ivo Drábek rád zaměřil na propagaci technologií budov a správného přístupu k jejich výběru, provedení, komplexnímu propojení, efektivnímu nastavení kritérií pro jejich řízení a vazby na provoz, která je trochu opomíjena. Přitom dominuje nad celým životním cyklem všech budov. Za důležitý nástroj považuje osvětu, které se rad věnuje. „V představenstvu bych chtěl hledat a pracovat na dalších způsobech, jak osvětu posílit, respektive jak změnit myšlení a přístup v naší zemi. Nový přístup nemusí být nevyhnutně investičně nákladnější. Měl by být provozně daleko efektivnější a ekonomicky úspornější, jak máme ověřeno i na našich projektech,“ říká Ivo Drábek.

S Radou chce nalézat správné cesty k ochraně přírody a prostředí. Ve svých názorech je ovlivněn mimo jiné tím, že je otcem čtyř malých dětí, což prý vyžaduje trpělivost, sebeovládání a neustálou sebereflexi. Zajímají ho technologie, energetika a příroda. „Právě propojení těchto věcí je i tím hlavním motivem, co bych rád rozvíjel z pozice člena představenstva Rady,“ dodává Ivo Drábek.

Exclusive Members

All Members