Prologis v Evropě: Výsledky a klíčové úspěchy za 2. čtvrtletí 2020

Během druhého kvartálu dosáhl Prologis skvělých výsledků jak ve světě, tak v Evropě, a to i přes trvající nejistotu způsobenou pandemií COVID-19. Logistické odvětví prokázalo v této nejisté době odolnost: nájemní aktivita byla na solidní úrovni a míra neobsazenosti klesala, především díky omezené nabídce a stále vzrůstající poptávce.

Klíčová fakta:

 • Druhý kvartál dopadl nad očekávání, co se jak výsledků za toto období, tak výhledu pro rok 2020 a dále týče. Pronájmy v našem portfoliu, základní tržní ukazatele, oceňování i faktor inkasovaného nájemného se vyvíjejí příznivě a společnost Prologis globálně upravila kroky svého budoucího směřování na základě pozitivnějšího výhledu pro druhou polovinu roku 2020;
 • míra neobsazenosti v Evropě se dále snižovala ze 4 % na 3,6 %, což odráží nárůst poptávky ze strany společností působících v oblastech e-commerce, farmaceutického průmyslu či potravin a nápojů;
 • nájemné se ve druhém čtvrtletí snížilo o 0,6 %, a to z důvodu situace na stran+ nabídky, bez souvislosti s COVID-19.

Během druhého kvartálu Prologis Europe:

 • V době pandemie podporoval své zákazníky a širší komunity prostřednictvím probíhajících iniciativ, včetně non-stop asistenční služby poskytované našimi techniky údržby, bezplatným poskytnutím prostor, zajištěním potravin a dalších nezbytností. Přehled našich dalších CSR aktivit naleznete zde;
 • rozšířil svou iniciativu Cool Earth po celé Evropě jako součást závazku ke snižování uhlíkových emisí a zmírňování dopadů našeho provozu na životní prostředí po celém světě;
 • vydal sérii zvláštních zpráv o COVID-19 s průběžně aktualizovanými informacemi o dopadu viru na dodavatelské řetězce a o důležitosti logistických nemovitostí.

Provozní výsledky Prologis Europe k 30. červnu 2020:

 • Plocha portfolia celkem: 18,4 milionu metrů čtverečních*
 • Úroveň obsazenosti na konci druhého čtvrtletí: 96,6 % ve srovnání s 96 % v 1. čtvrtletí, přičemž většina trhů vykazuje stabilitu;
 • Celková pronajatá plocha: 826 000 metrů čtverečních:
  • 170 000 metrů čtverečních nových nájemních smluv
  • 657 000 metrů čtverečních prodloužených nájemních smluv
 • Meziroční nájemní aktivita činila 1,59 milionu metrů čtverečních:
  • 293 000 metrů čtverečních nových nájemních smluv
  • 1,3 milionu metrů čtverečních prodloužených nájemních smluv

*zahrnuje provozované, ve výstavbě, určené k prodeji, další a VAA/VAC

Rozložení kapitálu Prologis Europe – 2. čtvrtletí 2020

Výstavba:

 • Ve druhém kvartálu nebyla v reakci na tržní sentiment v důsledku pandemie COVID-19 zahájena žádná nová výstavba.

Akvizice a prodeje:

 • Prologis Europe získal čtyři parcely o celkové rozloze 679 000 metrů čtverečních ve Velké Británii, Německu, České republice a Maďarsku;
 • ve Švédsku došlo k prodeji budovy o rozloze 13 300 metrů čtverečních.

Střední Evropa

Prologis ve střední Evropě (Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko) zakončil druhé čtvrtletí 2020 s portfoliem o celkové ploše 4,27 milionu metrů čtverečních. Obsazenost portfolia je 95,9 %, ve srovnání s 95,5 % na konci prvního čtvrtletí tohoto roku.

Provozní výsledky k 30. červnu 2020:

 • 414 500 metrů čtverečních podepsaných nájemních smluv během kvartálu

Investiční aktivita – 2. čtvrtletí 2020:

 • Byly dokončeny 4 budovy o celkové rozloze 135 500 metrů čtverečních, z nichž je 84,5 % pronajato;
 • bylo získáno 13 hektarů půdy k výstavbě dvou nových budov s potenciální celkovou plochou k pronájmu 60 000 metrů čtverečních v Prologis Park Budapest-Sziget II.

Dodatečné informace a zdroje:

 

Exclusive Members

All Members