Skanska i letos podala ruku těm, kteří to potřebují

I letos Skanska uspořádala dobrovolnický týden s názvem Podej ruku. Začátkem září se čtyři desítky zaměstnanců rozhodly pomoci organizacím, které to potřebují. Během již 7. ročníku této dobrovolnické aktivity odpracovali zaměstnanci přes 300 hodin. Celý týden probíhal s respektem ke všem opatřením spojeným s pandemií Covid-19.

Od roku 2014 zaměstnanci Skanska vybírají několik organizací v blízkosti jejich pracovišť, kde stráví den placeného volna dobrovolnickou pomocí. Jedná se jak o neziskové organizace, tak školy, školky či nemocniční zařízení. Akce se každoročně zúčastňují nejen zaměstnanci z kanceláří, ale také pracovníci z rozestavěných projektů.

„Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se do akce zapojili, a i přes veškerá omezení nalezli bezpečnou cestu, jak pomoci tam, kde to je potřeba,“ říká Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe.

O uspořádání akce měli zájem sami zaměstnanci, ale vzhledem k pandemii koronaviru musela být letos přesunuta z jara na polovinu září. Pomoc mohla být výhradně v exteriéru, bez kontaktu s dalšími osobami s dodržením všech hygienických opatření. Na jednom místě se navíc stýkali jen pracovníci ze stejných oddělení.

Dům Litovelského Pomoraví, Sluňákov: „Velmi si vážíme práce všech dobrovolníků ze Skanska, co k nám přijeli přiložit ruku k dílu. Dorazilo šest neohrožených a všechna naplánovaná práce se skvěle zvládla. Budeme moc rádi, když se z akce Podej ruku i u nás stane každoroční tradice.“

Materské centrum Hojdana, Bratislava: „Zo ️ ďakujeme usilovným zamestnancom firmy SKANSKA, ktorí nám v rámci svojho dobrovoľníckeho dňa venovali svoj čas aj energiu. V záhrade Hojdany urobili ozaj veľké veci. Ešte raz veľké ĎAKUJEME.“

Městká část Praha 10: „Děkujeme dobrovolníkům ze společnosti Skanska, kteří se připojili k akci Ukliďme svět, Ukliďme Česko a ve spolupráci s radnicí zajistili úklid v okolí ulic Heldova a Niederleho v Malešicích.“

Mateřská školka Přerov: „Chtěli bychom poděkovat dobrovolníkům železničního stavitelství Morava – Přerov z firmy Skanska za nátěr dětských laviček na školní zahradě a mechanické očištění betonové podezdívky oplocení kolem areálu mateřské školy. Moc si vážíme Vaší práce a času, který jste věnovali ke zlepšení prostředí pro naše děti.“

Za uplynulých 7 let se akce zúčastnilo více než 1200 zaměstnanců, kteří odpracovali 10,5 tisíc hodin a pomohli tak 168 organizacím. Svůj dobrovolnický den si však zaměstnanci Skanska mohou vybrat kdykoli v průběhu roku tak, aby nebyl narušen běžný provoz firmy jak na stavbách, tak v kancelářích.

Exclusive Members

All Members