Board

Karel Fronk

Chairman of the Board

Karel is Head of the Sustainable Development Unit at SKANSKA, where he is responsible for the company’s sustainability activities, namely in green business, protecting environment, energy management and community support. He has been working for SKANSKA since 2004, from the beginning he focused on environmental protection, integrated management systems, life and economic cycle assessment and circular economy. Prior to joining SKANSKA, he focused on Local Agenda 21 and Sustainable Development at the Czech Environmental Institute.

Petr Vogel

Secretary of the Board

Petr is the main initiator and founder of the Czech Green Building Council. He works as a consultant in EkoWATT (Centre for renewables and energy savings). As a consultant, he focuses on energy efficiency, internal environment, computer simulation of behavior and integrated building design. He works on analyzes of new development projects, reconstruction of existing buildings, mainly in the area of retail and industry. He is a major participant in EkoWATT research projects.

Jan Andrejco

Member of the Board

 

Jan Andrejco is currently working as Technical Director of Panattoni EUROPE, an industrial property developer. He started working at Panattoni eleven years ago as project manager and subsequently as head of project department and development manager. It focuses mainly on the sustainability of industrial buildings and in recent years his major topic is the revitalization of brownfields.

Klára Bukolská

Member of the Board

Po několikaleté praxi v Ateliéru 8000 pracuje Klára od roku 2004 ve společnosti VELUX jako architektka. Téma udržitelného stavebnictví a udržitelný "život" v budovách je pro ni stěžejní, a přednáší jej u nás i v zahraničí. Je členkou Průmyslové rady VUT v Brně a dvou normalizačních komisí (CZ, SK). V posledních 4 letech se více zaměřuje na marketing, 

Petra Hajná

Member of the Board

Petra has been in touch with the Council since its foundation. She has extensive experience in sustainable construction: she has been involved in the development of the Green Business Strategy for Skanska during her three-year tenure at the Skanska AB in Stockholm, and was then responsible for implementing this strategy into business units in Central and Eastern Europe (Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Romania). After returning to the Czech Republic, she focused on commercial development projects. As a LEED AP, she participated in LEED certification for eg City Green Court, Five or Visionary. In recent years as WELL AP, she worked on WELL certification at Visionary and Praga Studios. At her current position in the CPI Group, she focuses on both the wider area of sustainable development and individual projects within the project management team.

Robert Leníček

Vice Chairman of the Board

Robert is an architect and partner in Len+k architects, one of the companies that was the founder of the CZGBC. Currently, he is responsible for creative management and coordination of bigger projects and for development of the company in the field of application of modern design tools and sustainability. Within the Council he is a member of the organizational team of the Green Building Conference and since 2013 is a member of the Board.

Libor Musil

Member of the Board

Libor Musil začal podnikat ve stavebnictví v roce 1990 a postupně se mu podařilo vybudovat rodinnou firmu LIKO-S holding a.s. Činnost jeho rodinné firmy byla vždy založena na inovacích a zavedli mnoho nových produktů na stavební trhy střední Evropy. Jsou to produkty z oblasti dělení interiérů, tepelných izolací nebo montovaných systémů budov. Firma působí po celé Evropě a má také výrobní závod v Indii. Jedna z nejznámějších inovací LIKO-S jsou tzv. živé stavby, které jsou pokryté rostlinami.

Vladislav Nožička

Member of the Board

Vladislav Nožička v ČSOB působíod roku 1999 na různých pozicích v oblasti korporátního bankovnictví ČSOB a KBC. Od roku 2014 je ve vedení Specializovaného financování v ČSOB, jehož nedílnou součástí je Financování komerčních nemovitostí. ČSOB s Českou radou pro šetrné budovy spolupracovala neformálně v rámci představení nové budovy v Radlicích a využití jejích prostor pro akce Rady, od 2020 je ČSOB aktivním členem Rady. 

Ivo Drábek

člen představenstva

Ve společnosti BUILDSYS pracuje Ivo Drábek již téměř pět let. Firmu považuje v oblasti kompletního řešení pro automatizaci budov za jednoho z lídrů na českém a slovenském trhu. Společnost má dle něho již od svého založení energetickou efektivitu zakotvenou ve svém DNA. „Neustále se snažíme svým zákazníkům přinášet nové podněty a vylepšení, což nejen v této době dynamickým změn cen energií vnímáme jako velmi důležité,“ konstatuje Ivo Drábek.

S Radou chce nalézat správné cesty k ochraně přírody a prostředí. Ve svých názorech je ovlivněn mimo jiné tím, že je otcem čtyř malých dětí, což prý vyžaduje trpělivost, sebeovládání a neustálou sebereflexi. Zajímají ho technologie, energetika a příroda. „Právě propojení těchto věcí je i tím hlavním motivem, co bych rád rozvíjel z pozice člena představenstva rady,“ dodává Ivo Drábek.

Jaroslav Nutil

Jaroslav Nutil ve společnosti Saint-Gobain, jednoho z největších výrobců stavebních materiálů, pracuje již 14 let. Během té doby se věnoval zejména oblastem ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce ochrany zdraví a kvality. Aktuálně působí  na pozici Sustainability manažera pro region Východní Evropa, kde se velmi intenzivně věnuje přípravě strategie pro udržitelnost. Zejména pak mapování uhlíkové stopy z  činností  Saint-Gbain, ale i z dodavatelského řetězce, dále se zabývá hledáním způsobů využití recyklovaných materiálů při výrobě stavebních produktů a v neposlední řadě také úsporami vody. Oblast ochrany životního prostředí a udržitelnosti ho provází již od doby studia a není to jen jeho pracovní náplň, ale styl života, který se snaží přenášet i na své okolí.

Antonín Lupíšek

Antonín Lupíšek je odborník na systémy hodnocení udržitelnosti v oblasti stavebnictví. Působí jako ředitel pro vědu a výzkum a zároveň vede tým Udržitelná výstavba na Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT a jako odborný asistent přednáší o udržitelné výstavbě na Fakultě stavební ČVUT. Magisterské studium v oboru pozemní stavitelství na Fakultě stavební ČVUT ukončil v roce 2006, disertační práci zaměřenou na multikriteriální hodnocení budov obhájil tamtéž v roce 2013. Pracoval jako výzkumný pracovník ve společnosti DEKTRADE (R&D solární a fasádní systémy, 2004-2005), poté působil ve společnosti EkoWATT (R&D energetická efektivita, 2005-2006). Od roku 2006 pracoval jako výzkumník na Fakultě stavební ČVUT v Praze, od roku 2013 jako odborný asistent. Od roku 2012 je rovněž zaměstnancem UCEEB ČVUT. Má zkušenosti z řady národních i mezinárodních výzkumných projektů a podílel se na vývoji národního certifikačního systému SBToolCZ. Je členem International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE) a byl zakládajícím členem České rady pro šetrné budovy. Je předsedou organizačního výboru mezinárodních konferencí Central Europe towards Sustainable Building konaných pod záštitami UNEP, CIB a iiSBE v letech 2010, 2013, 2016 a 2019.

Exclusive Members

All Members