O České radě pro šetrné budovy

The Czech Green Building Council (CZGBC) brings together companies from various sectors of the economy. Their common interest is high-quality buildings that support new construction and renovation based on sustainability principles. The Czech Green Building Council was founded in 2009 and all its activities are aimed at meeting the “Vision Zero” objectives - a state where buildings have zero impact on environment throughout their whole life cycle.

Our Mission

We encourage the market to transform the way people design, build, maintain and operate the buildings and urban areas. We strive to create a healthy, prosperous and environmentally and socially friendly urban environment that improves the quality of life.

Our Vision

Green buildings will become standard in the Czech Republic. They will enable higher productivity, a healthy and comfortable environment for their users, and will not consume more energy than they themselves produce.

Rada má v současné době 82 členů a následujícím rozdělením dle zaměření:

 • Developers
 • Manufacturers
 • Technology Producers
 • Architects and Designers
 • Consultants
 • Others

Green building

What does green building mean?

The green building is energy efficient, has a high-quality internal environment, saves water, uses circular economy principles and sustainable materials. Positively affects the environment.

Green buildings have long-term economic benefits for their owners throughout their whole life cycle, while creating a healthy and comfortable internal environment for their users.

Staňte se členem nebo získejte více informací o členství.

Staňte se členem

Solární energie

 • Fotovoltaika a solární termické panely jako obnovitelné zdroje energie

Energie ze země a vzduchu

 • Tepelná čerpadla odebírají teplo z okolí a předávají ho
  do budovy pro vytápění a přípravu teplé vody

Optimalizace spotřeby energie

 • Energetický management, řízení a automatizace provozu
 • Podrobné měření a analýza dat o spotřebách

Venkovní stínění

 • Pevné nebo pohyblivé stínící prvky a okna s odrazivými foliemi
  omezující sluneční záření a tím přehřívání budovy

Vytápění, chlazení a větrání

 • Řízené větrání s rekuperací tepla a vlhkosti
 • Využití nočního předchlazení větráním v létě
 • Využití odpadního tepla z chlazení

Obvodové konstrukce

 • Kvalitně izolované stěny, střechy a podlahy
 • Vhodně orientovaná izolující těsná okna a dveře

Zdravé vnitřní prostředí

 • Čerstvý vzduch zajištěný vzduchotechnikou s rekuperací, možnosti otevřít okno
 • Tepelný komfort v létě i zimě, možnost individuální regulace teploty
 • Přirozené denní světlo a inteligentní řízení umělého osvětlení
 • Akustika řešená pohltivými povrchy
 • Ergonomické vybavení interiéru
 • Motivace k pohybu a aktivnímu odpočinku
 • Zeleň v interiéru podporuje koncentraci a odpočinek

Hospodaření s vodou

 • Jímání dešťové vody pro splachování a závlahu zeleně

Hospodaření s vodou

 • Úsporné armatury
 • Dešťová a přečištěná šedá voda pro splachování
 • Rekuperace tepla z odpadní vody pro předehřev

Zelené střechy a fasády

 • Zadržování dešťových vod v místě
 • Ochlazování prostorů v budově i okolí díky výparu vody
 • Nižší spotřeba energie na letní chlazení budovy
 • Příjemné a přirozené prostředí pro uživatele

Udržitelné materiály

 • Budova jako materiálová banka: principy cirkulární ekonomiky
 • Recyklovatelné a recyklované materiály a demontovatelné prvky
 • Materiály s nižší uhlíkovou stopou
 • Přírodní materiály bez obsahu škodlivin

Ekologická doprava

 • Zázemí pro cyklisty a napojení na cyklostezky
 • Využívání hromadné dopravy
 • Dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola.

Začlenění budovy

 • Vhodná orientace vůči světovým stranám
 • Využívání brownfieldů před zabíráním půdy
 • Zabraňování tepelným ostrovům měst zelení na střeše a fasádách
 • Podpora biodiverzity přirozených druhů rostlin a živočichů
 • Eliminace světelného znečištění oblohy
 • Dostupná občanská vybavenost a zeleň

The Chance for Buildings Alliance was established by the Council together with the Passive House Center in 2010 with the aim of creating a favorable legislative and economic framework that will ensure that buildings in the Czech Republic are sustainable, ie energy efficient, adapted to climate change and environmentally friendly.In the preparation of legislation, standards or support programs, Chance for Buildings provides institutions with the expertise of a broad membership base of over 300 companies from the construction industry. More about Chance for Buildings

Exkluzivní členové

Všichni členové