Staňte se členem

 • You will gain contacts, prestige, inspiration and know-how in the green building sector.
 • We will promote your green projects and products through media and marketing.
 • You will belong to a network of over 80 member organisations comprising more than 15,000 individuals active in green building sector
 • You will get a unique platform for topics of your social responsibility.
 • You will be in a good company.
Registrační formulář členství

O vstupu do Rady jsem začal uvažovat již v roce 2013. CZGBC byla pro naší společnost vzdálená a neosobní asociace a kladl jsem si sám sobě otázku o smyslu a přínosu členství. Dnes, po pár letech zapojení do jejích aktivit, mohu říci, že Rada již dávno není ONI, ale MY. Koncept Ekotech je Rada.

Hodnoty Skanska jsou založené na naplňování udržitelného rozvoje ve všech jeho aspektech. Týmu CZGBC se daří uvádět aspekty šetrného stavebnictví do mediálního prostoru profesionální a zajímavou formou. Rada si směle může dát do loga Tvůrce trhu v šetrném stavebnictví.

Kategorie členství

Exclusive membership

 • Určeno pro lídry trhu se zájmem o využití své pozice a zkušeností v dalšímu směřování a rozvoji Rady.
 • Příležitost ke zviditelnění a podpoře značky člena uvnitř Rady i v médiích
 • Detailní informace o připravované legislativě a změnách a možnost ji ovlivnit.
 • Individuální péče poskytovaná členem týmu Rady k zajištění maximálního využití všech výhod
 • Přednostní nabídky na partnerské příležitosti v rámci aktivit Rady
 • Pravidelná setkání s představiteli politické a podnikatelské sféry.
 • Všechny ostatní výhody platné pro řadové členství.

Pro více informací kontaktujte Simonu Kalvodu na Simona.kalvoda@czgbc.org.

Kompletní výhody členství

Členství v Radě je na jeden kalendářní rok, při vstupu v průběhu roku jsou příspěvky vypočteny poměrnou částí. Členství na následující rok lze vypovědět do 31.12. předchozího roku, jinak je automaticky obnoveno.

Registrační formulář členství

Řadové členství

 • Účast na všech akcích Rady s výjimkou akcí pro exkluzivní členy.
 • Komplexní pohled na téma šetrných staveb díky spolupráci se členy z ostatních sektorů.
 • Náskok díky sledování trendů, sdílení informací a zkušeností.
 • Rozšíření B2B kontaktů na akcích Rady i jejích partnerů.
 • B2C marketing a mediální podpora ve spojení se značkou Rady prostřednictvím komunikačních kanálů a PR aktivit Rady.

Kompletní výhody členství

Členství v Radě je na jeden kalendářní rok, při vstupu v průběhu roku jsou příspěvky vypočteny poměrnou částí. Členství na následující rok lze vypovědět do 31.12. předchozího roku, jinak je automaticky obnoveno.

Registrační formulář členství

Přidružené členství

 • Určeno pro asociace, neziskové organizace a jednotlivce, kteří nespadají do kategorie řadového členství.
 • Pozvánky na akce Rady a přizvání k setkání pracovních skupin.
 • Přidružení členové nemají hlasovací právo.

Kompletní výhody členství

Členství v Radě je na jeden kalendářní rok, při vstupu v průběhu roku jsou příspěvky vypočteny poměrnou částí. Členství na následující rok lze vypovědět do 31.12. předchozího roku, jinak je automaticky obnoveno.

Registrační formulář členství

Základní aktivity a přínosy

Vzdělávání a trendy

Pořádáme semináře a vzdělávací akce, které zprostředkovávají nejnovější informace a trendy v oblasti šetrných budov. Neřešíme prostou energetickou efektivitu, ale dotýkáme se témat, která se týkají urbánního plánování, veřejného prostoru, hospodaření s vodou, recyklace ve stavebnictví apod. Mezi nejvýznamnější akce patří výroční konference Šetrné budovy, na které odborníci z celého světa představují šetrné stavebnictví na konkrétních příkladech i v globálním kontextu. 

Pracovní skupiny

Role pracovních skupin je pro fungování Rady klíčová. Každá skupina se tematicky zaměřuje na určitý aspekt šetrného stavebnictví. Aktivní členové mají příležitost rozvíjet svůj segment trhu a stanovují cíle a aktivity skupiny vedoucí k naplňování Vize Nula. Mohou se účastnit vzdělávacích akcí Rady jako mluvčí a poskytovat komentáře a citace pro tiskové zprávy a sdělení Rady. Více na stránce Pracovní skupiny.

Networking

Pořádáme pravidelné i jednorázové akce jako ideální platformu k vytváření nových obchodních kontaktů a příležitostí. Na akcích spolupracujeme s dalšími profesními a zájmovými organizacemi – obchodními komorami, oborovými svazy apod. 

Legislativní procesy

Rada je spoluzakladatelem aliance Šance pro budovy (ŠPB), složené z významných oborových sdružení. Šance pro budovy úzce spolupracuje s českou vládou v procesu přípravy legislativy k šetrným budovám, např v oblasti energetické efektivity, hospodaření s vodou, recyklace stavebních odpadů a finančních nástrojů. Detaily o aktivitách a úspěších ŠPB na www.sanceprobudovy.cz

 

Komunikace s PR

Komunikační kanály Rady zahrnují měsíční elektronický newsletter, webové stránky, sociální sítě. Všechny tyto kanály mohou členové využít ke zvýšení viditelnosti a sdílení informací. Rada také buduje prestiž vlastní značky a podporuje značky členů prostřednictvím médií a PR. Více na stránce novinky.

Registrační formulář členství

Membership in the Czech Green Building Council is concluded for one calendar year. Entry fees during the year are calculated on a pro rata basis. Membership for the following year can be terminated by December 31 of the previous year, otherwise it is automatically renewed.

*Všechna pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Společnost

Kontaktní osoby

Kompetentní osoba pro členství

Kontaktní osoba pro členství

Kontaktní osoba marketing

Další kontaktní osoba

(max. 800 znaků vč. mezer)Code of conduct

As a member of the Czech Green Building Council, we agree to actively support and adhere to CZGBC’s vision for a built environment that enables a high quality of life for people, within limits our planet can support.
• We commit to championing CZGBC’s vision by integrating sustainability into our business operations.

• We will demonstrate our commitment by leading and advocating practices that are environmentally responsible, ethical and fair.

• We will be open and transparent about our progress and share best practice with others.

Further on:
• I understand that this application will be submitted for approval to the Board of Directors.
• I hereby allow and agree that the information about the company will be published on the web page.
• I hereby allow and agree that the above-mentioned contact data can be used by the Board members and Executive office of the Czech Green Building Council for establishing contact and business relations.
• I understand and agree to pay yearly annual fee for our membership in the Czech Green Building Council.
• I understand and agree with the processing of personal data.
• I accept the rights and obligations defined in the valid statutes of the Czech Green Building Council.

JOIN US, YOU WILL BE IN A GOOD COMPANY


After submitting the registration, a document in pdf format will be generated and sent to your email. To make your application valid, you need to sign the declaration and send it back to info@czgbc.org


Kliknutím na tlačítko “registrovat“ souhlasíte s výše uvedeným.

Exkluzivní členové

Všichni členové