Představenstvo

Karel Fronk

předseda představenstva

Karel je vedoucím oddělení Udržitelný rozvoj ve společnosti SKANSKA, kde odpovídá za aktivity společnosti v oblasti udržitelnosti, zejména v oblasti green business, ochrany životního prostředí, řízení managementu energetiky a podpory komunity. Ve společnosti SKANSKA působí od roku 2004, od počátku se věnoval oblasti ochrany životního prostředí, integrovaným systémům řízení, hodnocení životního a ekonomického cyklu či cirkulární ekonomice. Předtím než nastoupil do společnosti SKANSKA se věnoval Místní agendě 21 a Udržitelnému rozvoji v Českém ekologickém ústavu.

 

Petr Vogel

tajemník představenstva

Petr je iniciátorem a zakladatelem České rady pro šetrné budovy. Reprezentuje konzultační společnost EkoWATT (Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie). Jako konzultant se zaměřuje na energetickou účinnost, vnitřní prostředí, počítačové simulace chování a integrované plánování budov. Pracuje např. na analýzách nových developerských projektů, rekonstrukcí stávajících budov hlavně v oblasti obchodních center a průmyslu. Významně se podílí na výzkumných projektech EkoWATTu.

Jan Andrejco

člen představenstva

Jan Andrejco momentálně pracuje na pozici technický ředitel u developera průmyslových nemovitostí Panattoni EUROPE. V Panattoni začal pracovat před jedenácti lety na pozici project manager a následně jako šéf projektového oddělení a vedoucí developmentu. Zaměřuje se zejména na oblast udržitelnosti průmyslových objektů a v posledních letech jeho velkým tématem je revitalizace brownfieldů.

Klára Bukolská

člen představenstva

Po několikaleté praxi v Ateliéru 8000 pracuje Klára od roku 2004 ve společnosti VELUX jako architektka. Téma udržitelného stavebnictví a udržitelný "život" v budovách je pro ni stěžejní, a přednáší jej u nás i v zahraničí. Je členkou Průmyslové rady VUT v Brně a dvou normalizačních komisí (CZ, SK). V posledních několika letech se více zaměřuje na marketing.

Petra Hajná

členka představenstva

Petra Hajná je ve spojení s Radou již od jejího založení. Petra má bohaté zkušenosti v oboru udržitelného stavebnictví: podílela se na tvorbě Green Business strategie pro společnost Skanska v době svého tříletého působení v mateřské společnosti Skanska AB ve Stockholmu, následně měla na starosti implementaci této strategie do obchodních jednotek ve střední a východní Evropě (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko). Po návratu do Čech se věnovala projektům komerčního developmentu. Jako LEED AP se podílela na certifikaci LEED např. pro objekty City Green Court, Five či Visionary. V posledních letech jako WELL AP pak na certifikaci WELL na objektech Visionary a Praga Studios. V současné pozici ve skupině CPI se věnuje jak širší oblasti trvale udržitelného rozvoje, tak jednotlivým projektům v rámci týmu projektového řízení.

Robert Leníček

místopředseda představenstva

Robert Leníček je architektem a partnerem ve společnosti Len+k architekti, jedné ze společností, které stály při založení CZGBC. V současné době je zde zodpovědný za kreativní a koordinační vedení projektů většího rozsahu a rozvoj společnosti v oblasti aplikace moderních návrhových nástrojů a sustainability.  V rámci Rady je členem organizačního týmu konference Šetrné budovy a od roku 2013 členem představenstva.

Libor Musil

člen představenstva

Libor Musil začal podnikat ve stavebnictví v roce 1990 a postupně se mu podařilo vybudovat rodinnou firmu LIKO-S holding a.s. Činnost jeho rodinné firmy byla vždy založena na inovacích a zavedli mnoho nových produktů na stavební trhy střední Evropy. Jsou to produkty z oblasti dělení interiérů, tepelných izolací nebo montovaných systémů budov. Firma působí po celé Evropě a má také výrobní závod v Indii. Jedna z nejznámějších inovací LIKO-S jsou tzv. živé stavby, které jsou pokryté rostlinami.

Vladislav Nožička

člen představenstva

Vladislav Nožička v ČSOB působí od roku 1999 na různých pozicích v oblasti korporátního bankovnictví ČSOB a KBC. Od roku 2014 je ve vedení Specializovaného financování v ČSOB, jehož nedílnou součástí je Financování komerčních nemovitostí. ČSOB s Českou radou pro šetrné budovy spolupracovala neformálně v rámci představení nové budovy v Radlicích a využití jejích prostor pro akce Rady, od 2020 je ČSOB aktivním členem Rady. 

Ivo Drábek

člen představenstva

Ve společnosti BUILDSYS pracuje Ivo Drábek od roku 2017. Firmu považuje v oblasti kompletního řešení pro automatizaci budov za jednoho z lídrů na českém a slovenském trhu. Společnost má dle něho již od svého založení energetickou efektivitu zakotvenou ve svém DNA. „Neustále se snažíme svým zákazníkům přinášet nové podněty a vylepšení, což nejen v této době dynamickým změn cen energií vnímáme jako velmi důležité,“ konstatuje Ivo Drábek.

S Radou chce nalézat správné cesty k ochraně přírody a prostředí. Ve svých názorech je ovlivněn mimo jiné tím, že je otcem čtyř malých dětí, což prý vyžaduje trpělivost, sebeovládání a neustálou sebereflexi. Zajímají ho technologie, energetika a příroda. „Právě propojení těchto věcí je i tím hlavním motivem, co bych rád rozvíjel z pozice člena představenstva rady.“ dodává.

Antonín Lupíšek

člen představenstva

Antonín Lupíšek je odborník na systémy hodnocení udržitelnosti v oblasti stavebnictví. Působí jako ředitel pro vědu a výzkum a zároveň vede tým Udržitelná výstavba na Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT a jako odborný asistent přednáší o udržitelné výstavbě na Fakultě stavební ČVUT. Magisterské studium v oboru pozemní stavitelství na Fakultě stavební ČVUT ukončil v roce 2006, disertační práci zaměřenou na multikriteriální hodnocení budov obhájil tamtéž v roce 2013. Pracoval jako výzkumný pracovník ve společnosti DEKTRADE (R&D solární a fasádní systémy, 2004-2005), poté působil ve společnosti EkoWATT (R&D energetická efektivita, 2005-2006). Od roku 2006 pracoval jako výzkumník na Fakultě stavební ČVUT v Praze, od roku 2013 jako odborný asistent. Od roku 2012 je rovněž zaměstnancem UCEEB ČVUT. Má zkušenosti z řady národních i mezinárodních výzkumných projektů a podílel se na vývoji národního certifikačního systému SBToolCZ. Je členem International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE) a byl zakládajícím členem České rady pro šetrné budovy. Je předsedou organizačního výboru mezinárodních konferencí Central Europe towards Sustainable Building konaných pod záštitami UNEP, CIB a iiSBE v letech 2010, 2013, 2016 a 2019.

Iveta Králová

člen představenstva

Iveta Králová pracuje ve společnosti Saint-Gobain, divizi Ecophon již 16 let. Působila v logistice, marketingu, obchodním oddělení a v současné době se věnuje koncept developmentu s důrazem na akustiku a zdravé vnitřní prostředí. Věnuje se zkoumání vlivu akustického prostředí na lidské zdraví, chování i produktivitu. Přednáší na vysokých školách a působí jako konzultant prostorové akustiky. Zastává názor, že budovy musíme vytvářet pro lidi a jejich potřeby, ne naopak.

Exkluzivní členové

Všichni členové