Představenstvo

Karel Fronk

předseda představenstva

Karel je vedoucím oddělení Udržitelný rozvoj ve společnosti SKANSKA, kde odpovídá za aktivity společnosti v oblasti udržitelnosti, zejména v oblasti green business, ochrany životního prostředí, řízení managementu energetiky a podpory komunity. Ve společnosti SKANSKA působí od roku 2004, od počátku se věnoval oblasti ochrany životního prostředí, integrovaným systémům řízení, hodnocení životního a ekonomického cyklu či cirkulární ekonomice. Předtím než nastoupil do společnosti SKANSKA se věnoval Místní agendě 21 a Udržitelnému rozvoji v Českém ekologickém ústavu.

 

Petr Vogel

tajemník představenstva

Petr je iniciátorem a zakladatelem České rady pro šetrné budovy. Reprezentuje konzultační společnost EkoWATT (Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie). Jako konzultant se zaměřuje na energetickou účinnost, vnitřní prostředí, počítačové simulace chování a integrované plánování budov. Pracuje např. na analýzách nových developerských projektů, rekonstrukcí stávajících budov hlavně v oblasti obchodních center a průmyslu. Významně se podílí na výzkumných projektech EkoWATTu.

Jan Andrejco

člen představenstva

Jan Andrejco momentálně pracuje na pozici technický ředitel u developra průmyslových nemovitostí Panattoni EUROPE. V Panattoni začal pracovat před jedenácti lety na pozici project manager a následně jako šéf projektového oddělení a vedoucí developmentu. Zaměřuje se zejména na oblast udržitelnosti průmyslových objektů a v posledních letech jeho velkým tématem je revitalizace brownfieldů.

Jakub Benda

člen představenstva

Od roku 2015 Jakub Benda působí na pozici marketingového ředitele skupiny Saint - Gobain pro Česko a Slovensko. Ve společnosti ale působí již od roku 2005, kdy využil nabídky podílet se na uvedení konceptu cash and carry pro řemeslníky pod značkou Platforma na český trh. Po třech letech byl pověřen řízením marketingu na úrovni všech aktivit distribuce stavebních materiálů. V Radě se především věnuje tématům environmentální certifikace budov, role stavebních materiálů v udržitelné výstavbě nebo retence vody a využití zelených střech.

Lukáš Ferkl

člen představenstva

Lukáš Ferkl je ředitelem Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB), které již řadu let s CZGBC spolupracuje v celé řadě oblastí. Posláním UCEEB je propojovat akademickou a soukromou sféru v oblasti udržitelných budov, tj. budov, které jsou energeticky efektivní, komfortní pro své obyvatele a šetrné ke svému okolí. Jako ředitel UCEEB má na starosti mj. strategické směřování centra, které reaguje na aktuální trendy udržitelnosti – sledování těchto trendů je tedy jeho každodenní prací, kterou by chtěl uplatnit i v rámci svého působení v CZGBC. 

Petra Hajná

členka představenstva

Petra Hajná je ve spojení s Radou již od jejího založení. Petra má bohaté zkušenosti v oboru udržitelného stavebnictví: podílela se na tvorbě Green Business strategie pro společnost Skanska v době svého tříletého působení v mateřské společnosti Skanska AB ve Stockholmu, následně měla na starosti implementaci této strategie do obchodních jednotek ve střední a východní Evropě (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko). Po návratu do Čech se věnovala projektům komerčního developmentu. Jako LEED AP se podílela na certifikaci LEED např. pro objekty City Green Court, Five či Visionary. V posledních letech jako WELL AP pak na certifikaci WELL na objektech Visionary a Praga Studios. V současné pozici ve skupině CPI se věnuje jak širší oblasti trvale udržitelného rozvoje, tak jednotlivým projektům v rámci týmu projektového řízení.

Petr Kašík

člen představenstva

Petr Kašík je obchodní ředitel skupiny Automation v české firmě AMiT, která se zabývá vývojem a výrobou řídicích systémů pro automatizaci budov. Celý profesní život pracuje v oboru průmyslové automatizace, v poslední době se zaměřuje především na oblast BMS, vnitřní prostředí budov, monitoring energií a dispečerská pracoviště. V Radě chce podpořit rozvoj aktivit do regionů a propagovat její cíle a vize mezi regionálními potenciálními členy.

Jindřich Kindl

člen představenstva

Jindřich Kindl pracuje jako senior project manager ve společnosti Sekyra Group, kde se především zaměřuje na rozvoj nových lokalit. Připravuje mimo jiné revitalizaci několika významných pražských bronwfieldů. Při přípravě a realizaci projektů se snaží aplikovat nebo přímo udávat trendy směřující k šetrnému a udržitelnému rozvoji a to nejen budov, ale také při tvorbě nových čtvrtí v místech stávajících bronwfieldů. V Radě se zajímá o témata spojené s implementací evropských směrnic, úprav legislativy a předpisů týkající se výstavby.

Robert Leníček

člen představenstva

Robert Leníček je architektem a partnerem ve společnosti Len+k architekti, jedné ze společností, které stály při založení CZGBC. V současné době je zde zodpovědný za kreativní a koordinační vedení projektů většího rozsahu a rozvoj společnosti v oblasti aplikace moderních návrhových nástrojů a sustainability.  V rámci Rady je členem organizačního týmu konference Šetrné budovy a od roku 2013 členem představenstva.

Ondřej Šrámek

člen představenstva

Ondřej Šrámek pracuje ve společnosti Knauf Insulation jako manažer public affairs a sustainablility pro východní Evropu. V CZGBC působí od roku 2010. Na začátku roku 2011 založil pracovní skupinu Udržitelné materiály, která mimo jiné vydala pod hlavičkou CZGBC publikaci LCA a EPD stavebních výrobků. Podílí se také na vedení aliance Šance pro budovy. Ondřej vystudoval mezinárodní politiku a politologii na VŠE v Praze. Studoval také na University of Queensland v Austrálii a na University at Albany v USA.

Exkluzivní členové

Všichni členové