Představenstvo

Jan Andrejco

člen představenstva

Jan Andrejco momentálně pracuje na pozici technický ředitel u developera průmyslových nemovitostí Panattoni EUROPE. V Panattoni začal pracovat před jedenácti lety na pozici project manager a následně jako šéf projektového oddělení a vedoucí developmentu. Zaměřuje se zejména na oblast udržitelnosti průmyslových objektů a v posledních letech jeho velkým tématem je revitalizace brownfieldů.

Jan je garantem tématu Brownfieldy.

Klára Bukolská

člen představenstva

Po několikaleté praxi v Ateliéru 8000 pracuje Klára od roku 2004 ve společnosti VELUX jako architektka. Téma udržitelného stavebnictví a udržitelný "život" v budovách je pro ni stěžejní, a přednáší jej u nás i v zahraničí. Je členkou Průmyslové rady VUT v Brně a dvou normalizačních komisí (CZ, SK). V posledních několika letech se více zaměřuje na marketing.

Klára je garantem tématu Kvalita vnitřního prostředí.

Tomáš Habel

člen představenstva

Ve společnosti Daikin, která patří k zakládajícím členům CZGBC, je Tomáš zodpovědný za problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje v České republice. Udržitelnost architektury vnímá jako jeden z jejích základních pilířů, stejně jako formu, funkci a konstrukci.  V rámci své pozice působí v několika profesních spolcích a asociacích, kde obhajuje udržitelnost řešení v oblasti vytápění, chlazení a větrání budov. 

Tomáš je garantem tématu Energie.

Petra Hajná

členka představenstva

Petra Hajná je ve spojení s Radou již od jejího založení. Petra má bohaté zkušenosti v oboru udržitelného stavebnictví: podílela se na tvorbě Green Business strategie pro společnost Skanska v době svého tříletého působení v mateřské společnosti Skanska AB ve Stockholmu, následně měla na starosti implementaci této strategie do obchodních jednotek ve střední a východní Evropě (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko). Po návratu do Čech se věnovala projektům komerčního developmentu. Jako LEED AP se podílela na certifikaci LEED např. pro objekty City Green Court, Five či Visionary. V posledních letech jako WELL AP pak na certifikaci WELL na objektech Visionary a Praga Studios. V současné pozici ve skupině CPI se věnuje jak širší oblasti trvale udržitelného rozvoje, tak jednotlivým projektům v rámci týmu projektového řízení.

Petra je garantem témat ESG a taxonomie a Energetika.

Iveta Králová

předsedkyně představenstva

Iveta Králová pracuje ve společnosti Saint-Gobain, divizi Ecophon již 16 let. Působila v logistice, marketingu, obchodním oddělení a v současné době se věnuje koncept developmentu s důrazem na akustiku a zdravé vnitřní prostředí. Věnuje se zkoumání vlivu akustického prostředí na lidské zdraví, chování i produktivitu. Přednáší na vysokých školách a působí jako konzultant prostorové akustiky. Zastává názor, že budovy musíme vytvářet pro lidi a jejich potřeby, ne naopak.

Robert Leníček

místopředseda představenstva

Robert Leníček je architektem a partnerem ve společnosti Len+k architekti, jedné ze společností, které stály při založení CZGBC. V současné době je zde zodpovědný za kreativní a koordinační vedení projektů většího rozsahu a rozvoj společnosti v oblasti aplikace moderních návrhových nástrojů a sustainability.  V rámci Rady je členem organizačního týmu konference Šetrné budovy a od roku 2013 členem představenstva.

Robert je garantem tématu Brownfieldy.

Antonín Lupíšek

člen představenstva

Antonín Lupíšek je odborník na systémy hodnocení udržitelnosti v oblasti stavebnictví. Působí jako ředitel pro vědu a výzkum a zároveň vede tým Udržitelná výstavba na Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT a jako odborný asistent přednáší o udržitelné výstavbě na Fakultě stavební ČVUT. Magisterské studium v oboru pozemní stavitelství na Fakultě stavební ČVUT ukončil v roce 2006, disertační práci zaměřenou na multikriteriální hodnocení budov obhájil tamtéž v roce 2013. Pracoval jako výzkumný pracovník ve společnosti DEKTRADE (R&D solární a fasádní systémy, 2004-2005), poté působil ve společnosti EkoWATT (R&D energetická efektivita, 2005-2006). Od roku 2006 pracoval jako výzkumník na Fakultě stavební ČVUT v Praze, od roku 2013 jako odborný asistent. Od roku 2012 je rovněž zaměstnancem UCEEB ČVUT. Má zkušenosti z řady národních i mezinárodních výzkumných projektů a podílel se na vývoji národního certifikačního systému SBToolCZ. Je členem International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE) a byl zakládajícím členem České rady pro šetrné budovy. Je předsedou organizačního výboru mezinárodních konferencí Central Europe towards Sustainable Building konaných pod záštitami UNEP, CIB a iiSBE v letech 2010, 2013, 2016 a 2019.

Antonín je garantem tématu Zero Carbon Roadmap a Materiály a cirkulární ekonomika.

Libor Musil

místopředseda představenstva

Libor Musil začal podnikat ve stavebnictví v roce 1990 a postupně se mu podařilo vybudovat rodinnou firmu LIKO-S holding a.s. Činnost jeho rodinné firmy byla vždy založena na inovacích a zavedli mnoho nových produktů na stavební trhy střední Evropy. Jsou to produkty z oblasti dělení interiérů, tepelných izolací nebo montovaných systémů budov. Firma působí po celé Evropě a má také výrobní závod v Indii. Jedna z nejznámějších inovací LIKO-S jsou tzv. živé stavby, které jsou pokryté rostlinami.

Libor je garantem tématu Hospodaření s vodou.

Vladislav Nožička

člen představenstva

Vladislav Nožička v ČSOB působí od roku 1999 na různých pozicích v oblasti korporátního bankovnictví ČSOB a KBC. Od roku 2014 je ve vedení Specializovaného financování v ČSOB, jehož nedílnou součástí je Financování komerčních nemovitostí. ČSOB s Českou radou pro šetrné budovy spolupracovala neformálně v rámci představení nové budovy v Radlicích a využití jejích prostor pro akce Rady, od 2020 je ČSOB aktivním členem Rady. 

Eva Nykodymová

členka představenstva

Eva působí ve Skanska, kde se aktivně účastní LEED, WELL a WELL H-S Rating certifikací objektů. Poslední dobou se intenzivně věnuje celé oblasti ESG a vyhodnocování dle EU taxonomie.

Eva je garantem tématu Materiály a cirkulární ekonomika a Kvalita vnitřního prostředí.

Petr Valeš

člen představenstva

Do JRD Petr Valeš nastoupil v roce 2018 na pozici produktového manažera po předchozí zkušenosti z developerského mainstreamu. Jeho rolí v JRD je propisovat do projektů inovace a příležitosti. Hledá cesty, jak projekty navrhnout a postavit šetrněji k přírodě, zdrojům a zdraví klientů. 

Petr je garantem témat Kvalita vnitřního prostředí a ESG a taxonomie.

Exkluzivní členové

Všichni členové