Biosolární střechy

  • online

  • Feb 8, 2024 2:00 PM – 4:00 PM
Webinář pomůže posluchačům zorientovat se v oblasti vegetačních střech a jejich přínosům. Nově přináší na světlo kombinaci vegetační střechy s fotovoltaickými panely. Důraz bude kladen na návaznosti konstrukční, tepelně technické a statické. To vše podpoří příklady z praxe. Webinář je hodnocen body celoživotního vzdělávání ČKAIT.

 
Program akce
  • Úvod
  • Výhody ozeleňování staveb a ekonomické zhodnocení (proč ozeleňovat města a střechy především, ekonomické přínosy, …)
  • Stavebně-technické souvislosti (jaké nároky klade zelená střecha na podkladní konstrukce, vzájemné ovlivňování, rekonstrukce, …)
  • Zelené střechy + fotovoltaika + fototermika (možnosti zakomponování panelů do skladeb zelených střech a jejich dopady)
  • Příklady z praxe (ukázky příkladů kdy se spojila rekonstrukce a zelená střecha, zelená střecha a fotovoltaika)
  • Závěr

 

Přednášející:
Ing. Pavel Dostál (předseda Rady odborné sekce Zelené střechy při SZÚZ, vicepresident European Federation of Green Roof and Living Wall Associations)
Ing. arch. Josef Hoffmann (místopředseda Rady odborné sekce Zelené střechy při SZÚZ)

Admission

CZGBC, ČKAIT

400 CZK

Other

950 CZK

Payment will be made by transfer based on the invoice you will receive after your registration. Please note that your registration is binding. Cancellations can be made free of charge 48 hours before the event, after which you will be charged full admission.

Exclusive Members

All Members