Green Walk – Green Talk: Certifikovaná energeticky plusová střední škola, Českobrodská 32

  • Online Zoom

  • Mar 25, 2021 3:00 PM – 5:00 PM

Budova energeticky plusové střední školy na Českobrodské 32 je mimořádným projektem spojujícím v sobě principy trvalé udržitelnosti, kvality vnitřního prostředí a inteligentní budovy. Jedná se o inovativní řešení rekonstrukce budovy ze 70. let na energeticky plusovou budovu s využitím obnovitelných zdrojů, šetrných materiálů a systémem hospodaření s šedou vodou.  Jedná se o první chytrou, udržitelná a energeticky pozitivní revitalizace budovy školy v ČR.

Nenechte si ujít komentovanou video prohlídku této výjimečné budovy certifikované zlatým certifikátem kvality SBToolCZ. Během komentované prohlídky budete moci nahlédnout na realizaci právě probíhající rekonstrukce. Komentovaná prohlídka přináší jedinečnou možnost nahlédnout na instalaci unikátních technologií jako je inovativní řešení fasády pomocí lehkého obvodového pláště ENVILOP, vyvinutého ČVUT UCEEB s důrazem na využití obnovitelných zdrojů, tepelná čerpadla s geotermálními vrty, fotovoltaiky, řešení akustiky a mnoho dalších technických zajímavostí.

Program:

  • Rozhovor s investorem - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., Magistrát HMP
  • Komentovaná prohlídka budovy
  • Dotazy
  • Závěr

Budovou školy Vás provedou Jiří Tencar, Ecoten,  Michal Bureš ČVUT UCEEB a o řešení akustiky pohovoří Petr Novák z Ekola Group,realizaci řešení hospodaření s šedou vodou okomentuje Romana Widder z Koncept Ekotech. 

Vstup na akci je zdarma, pro získání odkazu do online rozhraní je nutná registrace.

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2021.

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members