Jak propojit modelování BIM a hodnocení LCA?

  • Online aplikace Zoom

  • May 27, 2020 9:00 AM – 11:00 AM

Pro vyhodnocení životního cyklu budovy je potřeba velké množství dat o použitých materiálech na stavbu, způsobu provozování, údržbě a demolici budovy.Propojení těchto databází, zajištění porovnatelnosti dat a využití nástrojů BIM je budoucností efektivních šetrných budov. Co všechno je pro to potřeba udělat? Co to přinese architektům, projektantům a investorům?

Přijďte se dozvědět více a debatovat online.

Program:

  • BIM jako 7-rozměrné modelování, optimalizace energetických parametrů, udržitelnosti a facility managementu - Jan Klečka,Filip Kalina CzBIM Odborná rada pro BIM, 
  • Návaznost softwarových řešení při BIM a simulacích, stavební knihovny a databáze jako zdroj dat pro hodnocení LCA - Marie Nehasilová, Jakub Veselka, ČVUT UCEEB
  • Realita při přípravě a realizaci staveb, praktické využití při certifikaci budov, výhled do budoucna - Vladimír Šimko, VCES

 

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2020.

Exclusive Members

All Members