Jak se vypořádat s ESG 2

  • KPMG, Pobřežní 1a (mapa)

  • Oct 9, 2023 9:00 AM – 11:00 AM

ESG a taxonomie stále více nabírají na důležitosti, vyvíjejí se podmínky a požadavky na reportování. Proto jsme pro vás připravili sérii debatních setkání, která vám pomůžou zorientovat se v této složité problematice ve stavebnictví. Členové Rady, kteří patří mezi lídry v oboru – EY, Frank Bold Advisory a KPMG se s vámi podělí o novinky a zkušenosti v otázkách reportování.
 
Garantem druhého setkání je KPMG a představí tato témata:

  • Vliv ESG faktorů na posuzování úvěruschopnosti a cenotvorbu finančních produktů.
  • Jak ESG rizika ovlivňují ocenění budov a souvisejících aktiv, jak vyhodnocovat jejich výši a dopad a jaké jsou dostupné nástroje na jejich vyhodnocení.
  • Jaká data jsou potřebná pro splnění povinnosti nefinančního reportingu, kde je získat, jaká jsou úskalí a co nás (pravděpodobně) čeká v následujících letech.
  • Datové požadavky pro vyhodnocení kritérií, aby mohla být ekonomická činnost považována za udržitelnou. Dílčí kroky a typické problémy s datovou kvalitou.
  • Náležitosti mechanismu emise zelených dluhopisů, požadavky na data z hlediska certifikací, zefektivnění procesu sběru dat.

Mluvčí a bližší informace budou upřesněny, sledujte náš web a sociální sítě.

Členská cena platí také pro členy ADMD a ARTN.
Těšíme se na viděnou! 

Admission

Members

400 CZK

Others

950 CZK

Payment will be made by transfer based on the invoice you will receive after your registration. Please note that your registration is binding. Cancellations can be made free of charge 48 hours before the event, after which you will be charged full admission.

Event´s Partners

Vyplňte informace o sobě

Poznámka

Pokud souhlasíte se zpracováním osobních údajů, potvrďte prosím zaškrtnutím políčka. Pokud se zpracováním osobních údajů nesouhlasíte, vaše údaje budou použity pouze pro registraci na konkrétní akci a související administrací nebo pro jiné účely, pro které souhlas není vyžadován. 
If you agree to the processing of personal data, please confirm by checking the box. If you do not consent to the processing of personal data, your data will only be used for registration for a specific event and related administration or for other purposes for which consent is not required.


Více o podmínkách GDPR zde*

Jsem členem

Exclusive Members

All Members