JAK VYPADÁ MĚSTO BUDOUCNOSTI/ Workshop/ URBIS SMART CITY FAIR

  • Brno, konferenční sál S2 pavilonu E brněnského výstaviště

  • Sep 2, 2020 11:00 AM – 3:30 PM

Ve středu 2. září se v konferenčním sálu S2 pavilonu E brněnského výstaviště uskuteční Chytrý workshop. Zúčastní se ho jádro expertního týmu, který stojí za projektem udržitelné čtvrti Chytré Líchy, která vyroste v jihomoravských Židlochovicích. Akce se bude konat v rámci veletrhu URBIS SMART CITY FAIR, který na výstavišti proběhne od 2. do 4. září.

Na workshopu budou prezentovány téměř finální návrhy řešení a cíle, které se pojí s připravovanou čtvrtí Chytré Líchy. Srdečně zváni jsou přitom všichni zástupci nejen odborné, ale i laické veřejnosti, kteří se na prezentovaných záměrech mohou podílet v rámci diskuze, případně následně participovat i na jejich realizaci. „Letos na podzim bude totiž vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele územní studie chytré udržitelné čtvrti Židlochovice – Líchy. Na akci jsou proto určitě zváni i ti, kteří i jen zvažují, že by se výběrového řízení účastnili,“ uvedl koordinátor expertního týmu Jan Bárta z Centra pasivního domu. Právě ve spolupráci s Centrem pasivního domu modelový příklad chytré a udržitelné výstavby vzniká.

Workshop je tedy určen pro starosty a zástupce měst, architekty, odborníky v jednotlivých řešených oblastech, studenty, developery, ale také pro budoucí zájemce o bydlení v této lokalitě. Vstup na akci je zdarma s doporučením se registrovat předem (možno zde).

Součástí workshopu bude prezentace návrhů řešení k těmto cílům:

  • dosažení uhlíkové neutrality v oblasti spotřeby energie pro provoz budov
  • dosažení úspory 50 % pitné vody spotřebované na území
  • dosažení úspory 50 % odpadní vody odváděné z území
  • prostor s minimalizovanou dopravou
  • vytvoření veřejných prostranství s vysokou pobytovou kvalitou
  • umožnění sdílených řešení podporujících environmentální životní způsob
  • navržení flexibilního řešení, které umožňuje proměnu prostoru pro služby na bydlení (a naopak podle potřeby)

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members