Kvalitní šetrné budovy ve veřejných zakázkách - Zadávání, financování, praxe

  • Online aplikace Zoom

  • Oct 13, 2020 9:00 AM – 11:30 AM

Česká rada pro šetrné budovy pořádá další ze série seminářů z oblasti veřejných zakázek na šetrné, zdravé a energeticky efektivní budovy s ohledem na celý životní cyklus.

V budovách trávíme 90% času a zvlášť letos si uvědomujeme důležitost jejich kvality. Investice do budov by měly být dlouhodobě funkční a šetrné k uživateli, životnímu prostředí a investorově kapse.

Jak připravit takový projekt, komunikovat ho s okolím, vysoutěžit dodavatele a akci financovat? Kam se obrátit pro radu?

To vše se dozvíte na tomto semináři, kde se zmíní také využití moderních metod spolupráce investora a dodavatelů, využití BIM, recyklace ve stavebnictví. Vše bude doplněno konkrétními inspirativními příklady z praxe.

Program a mluvčí:

  • Úvod  
  • Udržitelné, cirkulární a sociální aspekty ve veřejném zadávání – odpovědné veřejné zadávání (Regina Hulmanová, MPSV)
  • Performance Design & Build jako moderní způsob přípravy, zadání a realizace projektů výstavby nových budov, při kterém je dodavatel zodpovědný nejen za všechny etapy návrhu, projektování a výstavby, ale i za nepřekročení garantovaných investičních i budoucích provozních nákladů; integrovaná architektonická soutěž a hodnocení nabídek podle kritéria nákladů životního cyklu (Aleš Chamrád, APES)
  • přestávka
  • Příkladná veřejná zakázka – Léčebna Ostrov u Macochy – projekt připravovaný metodou Design & Build s důrazem na architektonické řešení, nízkou energetickou náročnost a využívající BIM modelování (Jakub Váňa, Jihomoravský kraj)
  • Příklady šetrných budov z praxe – certifikované budovy, inspirace ze zajímavých českých projektů nových šetrných budov nebo rekonstrukcí stávajících (Jiří Tencar, ČVUT UCEEB)
  • závěr

Pro koho je seminář určený?

Všichni veřejní zadavatelé – starostové, pracovníci odborů správy majetku, investic, veřejných zakázek, právních oddělení, ale také provozovatelé budov

 

 

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2020.

Vstup na seminář je zdarma.

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members