Legislativní briefing k nové směrnici EPBD

  • Evropský dům, Jungmannova 24,
    Praha 1

  • Mar 1, 2023 10:00 AM – 12:00 PM

Jak směrnice ovlivní požadavky na nové i stávající budovy nejen z hlediska energetické náročnosti? 
Jaká bude budoucí podoba průkazů energetické náročnosti?
Jak se do praxe projeví hodnocení uhlíkové stopy (WLC)?

Odpověď na tyto otázky se dozvíte na legislativním briefingu shrnující novinky o směrnici EPBD v návaznosti na aktuální schvalování v europarlamentu.

Na evropské úrovni aktivně sleduje situaci ERN World GBC (Evropská síť Světové rady pro šetrné budovy), jíž jsme členem. Její zástupce za Policy Task Force podá informace o aktuálním stavu směrnice, o dalších procesech a harmonogramu dalšího vývoje směrnice.

Následně se zaměříme na výzvy, které transpozice směrnice přinese na národní úroveň v problematice MEPS (Minimum Energy Performance Standards), v průkazech energetické náročnosti, hodnocení uhlíkové stopy a dalších požadavcích.

Program:

10.00 – otevření semináře - Josef Schwarz - ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v ČR
10:10 - stav schvalování směrnice EPBD a její zásadní prvky + dotazy - Miles Rowland, WGBC Policy Task Force
10:30 - aktuální znění směrnice EPBD + dotazy - Thibault Roy, Policy Officer European Commission
10:50 – transpozice směrnice EPBD na národní úroveň + diskuze - Jiří Cihlář, CEVRE
11:30 – závěr

Informace zástupce ERN WorldGBC a Evropské komise budou v angličtině bez tlumočení, ostatní části v češtině.

Exclusive Members

All Members