Mezinárodní konference Zelené střechy a fasády - trendy a synergie

  • Aula České zemědělské univerzity, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol

  • Sep 8, 2022 9:00 AM – 5:30 PM

Funkce zelených střech jsou v poslední době již většinou známy a po počáteční nedůvěře a skepsi se zelené střechy v Česku dostávají do popředí zájmu jak architektů a investorů, tak i veřejné správy. Přístupy k ozeleňování střech a stěn ve světě se stále vyvíjejí, objevují se nové pojmy, jako jsou biodiverzitní zelené střechy, biosolární zelené střechy, modrozelené střechy. Právě těmto tématům se budou věnovat zahraniční přednášející na konferenci Zelené střechy a fasády – trendy a synergie.

Konference je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, stavební a zahradnické firmy, developery. Na závěr konference budou slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Zelená střecha roku 2022.

REGISTRACE

Vložné

2 900 Kč

Vložné člen SZÚZ

2 000 Kč

Vložné student a zaměstnanec ČZU

Zaměstnanec MHMP

2 000 Kč

K uvedeným cenám bude připočteno 21% DPH.

V případě dotazů kontaktujte:

Hana Pijáková, info@szuz, 775 581 544

Exclusive Members

All Members