Novela ZZVZ – Odpovědné zadávání v kostce

  • Online, MPSV 

  • Dec 14, 2020 9:00 AM – 12:00 PM

Institut odpovědného veřejného zadávání, který je součástí  Ministerstva práce a sociálních věcí pořádá webinář Novela ZZVZ – Odpovědné zadávání v kostce.

1. prosince 2020 byla schválena dílčí novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se s účinností od 1. ledna 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.

Co je vlastně odpovědné veřejné zadávání? Co tato novela znamená pro veřejné zadavatele v praxi? Jak naplnit tyto požadavky zákona? Jak se na změnu připravit?

Tento online seminář Vám poskytne komplexní vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání a odpovědi na tyto otázky.  Těžištěm semináře budou jednotlivé příležitosti odpovědného veřejného zadávání. Ukážeme si na příkladech z praxe, která témata a společenské výzvy lze ve veřejných zakázkách zohlednit a tím jejich řešení podpořit.

Nabídneme Vám a společně Vás provedeme checklistem aspektů odpovědného veřejného zadávání, který Vám bude praktickým pomocníkem při přípravě jakékoli veřejné zakázky.

Registrace a více informací zde.

Exclusive Members

All Members