Nový stavební zákon: 1 úřad - 1 řízení - 1 razítko

Nový stavební zákon, který má vstoupit v platnost na jaře 2021, přinese řadu radikálních změn pro všechny aktéry stavebních řízení i realizátory stavebních zakázek. Ruší dosavadní povolovací procesy a zásadně mění systém veřejnosprávních kompetencí ve stavebních řízeních. Cílem je jejich zjednodušení a zrychlení tak, aby ČR nebyla na chvostu se svou schopností stavby realizovat. Budou všechna očekávání naplněna?

Konference Nový stavební zákon: jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko je určena zástupcům stavebních úřadů, vedení měst, obcí a krajů, expertům na stavební právo a všem stavebníkům – investorům a developerům. 

Za Frank Bold Advokáty, kteří se podíleli na přípravě původního znění návrhu, vystoupí na konferenci advokát Pavel Černý. Tématem jeho příspěvku budou rozdíly v ochraně veřejných zájmů podle stávající právní úpravy a podle nového stavebního zákona a instituty a nástroje, které by mohly snížit riziko, že ochrana bude nedostatečná

Další řečníci promluví například o změně systému stavebních úřadů a povolovacím řízení, změnách v oblasti územního plánování nebo o úpravě hmotného stavebního práva a digitalizaci stavebních agend.

 Cena vstupného je 3300 Kč (bez DPH)

Více informací a přihlášku na konferenci naleznete ZDE.

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members