Ozelenění fasád - metodika

  • Fakulta životního prostředí, České zemědělské univerzity v Praze
    Kamýcká 129, Praha Suchdol, Místnost ZI – 1. patro

  • Dec 9, 2022 10:00 AM – 12:00 PM

Cílem semináře je představit metodiku Ozelenění fasád, kterou vydal Svaz zakládání a údržby zeleně
v rámci projektu Zelené fasády jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu podpořeného
hlavním městem Prahou. Účelem této metodiky je stanovit zásady a požadavky pro správnou volbu,
navrhování, realizaci a údržbu zelených fasád, tedy fasád z menší či větší míry pokrytých vegetací.
Metodika popisuje různé možnosti aplikace vegetace na fasády a zdi a je určena pro majitele nemovitostí,
projektanty, investory a všechny, kdo uvažují o realizaci zelené fasády. Jejím úkolem není doporučit nějaký
konkrétní systém, ale vzhledem k velké šíři vyvíjených technologií se metodika soustřeďuje na poskytnutí
základních informací o jednotlivých technologiích a formách řešení a popisuje jejich výhody a nevýhody
pro konkrétní situace. Účastnící semináře obdrží metodiku.

Přednášející: Ing. Samuel Burian, hlavní autor metodiky
Absolvent oboru zahradní a krajinářská tvorba na Vysoké škole zemědělské v Brně (1974)
a postgraduálního studia tvorby a ochrany životního prostředí na Univerzitě Karlově (1978). Autorizovaný
krajinářský architekt, znalec zapsaný u Krajského soudu v Praze pro obory ekonomika (oceňování
ekologické újmy) a ochrana přírody (dendrologie, bezpečnostní diagnostika stromů).

Pro koho je seminář určen:
- architekti, projektanti, realizátoři staveb (stavební a zahradnické společnosti), působící v Praze
- developerské společnosti, působící v Praze
- pracovníci úřadů veřejné správy a samosprávy hl. m. Prahy a Úřadů městských částí,
- členové zastupitelstev hl. m. Prahy a městských částí,
- pedagogičtí pracovníci, studenti.

V případě dotazů pište na info@szuz.cz.

Vstup je zdarma po předchozí registraci.

REGISTRACE

Exclusive Members

All Members