POČÍTÁME S VODOU 2021 SYSTÉM MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY JAKO INVESTICE DO MĚST

 • Online

 • Feb 11, 2021 9:00 AM – 3:00 PM

Mezinárodní online konference o hospodaření s dešťovou vodou

Modro-zelená infrastruktura je základním nástrojem hospodaření s dešťovou vodou ve městech a obcích. Přináší i celou řadu dalších benefitů, mimo jiné zlepšení mikroklimatu a prostředí. Její důležitost bere na vědomí čím dál více měst a obcí. Mají zájem ji zavádět, ale potýkají se s nedostatkem zkušeností s plánováním a zadáváním zakázek v této oblasti. Složitost procesu tvorby systému  modro-zelené infrastruktury v územním plánování odkryjí zahraniční i domácí mluvčí. Konference je určena všem, kteří se zabývají územním plánováním a investicemi do modro-zelené infrastruktury, především zástupcům veřejné správy.

 Program a registrace ZDE

MLUVČÍ:

 • Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostření, Česká republika
 • Čedo Maksimović, ředitel Blue Green Global (BGG) Ltd, London, Velká Británie
 • Kevin Barton, Robert Bray Associates, London, Velká Británie
 • Wolfgang Dickhaut, HafenCity Universität Hamburg, Německo
 • Ondřej Nečaský, krajinářský architekt, Kancelář architekta města Brna, Česká republika
 • Lýdia Šušlíková, krajinářský architekt, člen týmu ČVUT UCEEB pro metodiku Voda ve městě, Česká republika
 • Eva Neudertová, Skanska Reality a.s., Česká republika
 • David Hora, jednatel společnosti Treewalker s.r.o., Česká republika
 • Petr Zahradník, projektový manažer, Česká rada pro šetrné budovy
 • Jiří Nezhyba, vedoucí advokát a partner, Frank Bold Advokáti
 • Rozálie Kašparová, architektka, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Kancelář Veřejného Prostoru, Česká republika

Exclusive Members

All Members