Rethink Architecture: Centrum

  • CAMP Praha
    Vyšehradská 51, Praha 2
    Areál Emauzského kláštera (mapa)

  • Nov 15, 2022 7:00 PM – 9:00 PM

I historická centra měst se musí měnit a přizpůsobovat aktuálním výzvám.

Je možné v centrech aplikovat šetrná řešení, jako je modro-zelená infrastruktura či obnovitelné zdroje energie? A jak vyvážit potřeby místních obyvatel i návštěvníků lokality?

Jak šetrně zapojit prvky moderní architektury s historickou zástavbou a udělat z nich nejen pastvu pro oči, ale i pro město hledající cestu skrze rozpálenou betonovou džungli? 

Čtvrtá přednáška ze série Jak se staví hotové město představí udržitelná řešení moderních projektů v historických zástavbách měst a přínosy daných projektů.

Přednášející: 

Jakub Hendrych, IPR 
Antonín Dokoupil, Město Litomyšl
Anna Čámská, Skautský Institut  
Petr Jehlík a Milan Vrána, Fiala+Němec

 

Akci pořádá Rethink Architecture Institute ve spolupráci s Centrem architektury a městského plánování, pod záštitou České Komory Architektů.

Fotocredit: DRN, StavbaWeb 

Exclusive Members

All Members