Rethink Architecture: Energy

Stavby a jejich provoz způsobují třetinu emisí skleníkových plynů na světě a jejich vliv na planetu už se nedá popírat. V EU jsou budovy zodpovědné za 40 % veškeré spotřebované energie, a také legislativa v této oblasti se stále zpřísňuje. Nastal  čas přehodnotit, co znamená dobrá architektura.   
 
Třetí přednáška ze série o udržitelné architektuře, která má za cíl inspirovat architekty a zároveň představit konkrétní řešení aplikovatelná v České republice, aby je  mohli studenti i architekti jednoduše převzít do svých návrhů. Jak přemýšlet o energetické efektivitě domu již od koncepčního návrhu vzhledem k orientaci, hmotovému a dispozičnímu řešení? Jaké obnovitelné zdroje energií lze v budovách využít i v návaznosti na jejich architektonické ztvárnění? To představí Ondřej Hofmeister z ateliéru Projektil Architekti a další odborníci, pro které je energie v jejich projektech cenným zdrojem, s nímž je třeba pečlivě zacházet.  

Mluvčí:

  • Ondřej Hofmeister, architekt, Projektil Architekti
  • Jiří Cihlář, energetický auditor, CEVRE
  • Pavel Podruh, zakladatel projektu, Český soběstačný dům
  • Daniel Rubricius, ředitel FAM Building, ČSOB
  • Soňa Štětková, ekolog, ČSOB


Akci pořádá Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s CAMP - Centrem architektury a městského plánování.  

Chcete dostat pozvánku na příští akci Rethink Architecture a také e-book Rethink Architecture, který vyjde na konci roku 2020? Zanechte kontakt na sebe ve formuláři níže.

 

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2020.

Exclusive Members

All Members