Rethink Architecture: Sídliště

Jsou sídliště jizvami na panoramatech měst, nebo se jejich vnímání ve společnosti změnilo? V sídlištní zástavbě, která pochází převážně z minulého století, u nás žije ⅓ obyvatel a poptávka po její modernizaci roste. Jak se dají sídliště udržitelně rozvíjet a adaptovat na změnu klimatu? A jak na sídlištích tvořit komunity?

Hovořit budou:
Filip Tittl, UNIT architekti
Jana Drápalová, Nový Lískovec - Regenerace panelových domů v Novém Lískovci
David Pavlišta, re:architekti - Rozšíření lodžií panelového domu v Hostivaři
Jarmila Ditrychová - předsedkyně SVJ panelového domu v Hostivaři
Nikki de Zeeuw, TU Delft - Symbiotic Urban Movement (en)

Zdroj fotografie www.doparku.cz , autor Petr Förchtgott 

Exclusive Members

All Members