Rethink Architecture: Udržitelná města

Ve městech žije 55 % lidí na světě a v ČR je to dokonce 70 %. Města tak tvoří náš základní životní prostor. I proto způsobují většinu uhlíkových emisí a velkým dílem přispívají ke klimatické změně. 

Úvodní přednáška z cyklu o městech představí obecné principy udržitelnosti v městském prostředí i konkrétní příklady udržitelných čtvrtí. Jak navrhovat města tak, aby byla sociálně, ekonomicky i ekologicky udržitelná? Které odborníky je vhodné zapojovat a jaké procesy používat? Jaké jsou realizované příklady udržitelných čtvrtí v Česku i v zahraničí? 

Přednášející: 

  • Astrid Mayer, ředitelka Freiburg Future Lab - udržitelné město Freiburg(v angličtině s českými titulky)
  • David Tichý, urbanista a architekt, UNIT architekti - 4 pilíře udržitelnosti měst a čtvrtí
  • Olga Srstková, antropoložka a bývalá komunitní koordinátorka Prahy 10 - sociální udržitelnost měst a čtvrtí
  • Jiří Čtyroký, vedoucí Sekce prostorových informací, IPR - chytrá města a data
  • Korandovi, architekti a developeři - udržitelná čtvrť rodinných domů v Berouně

Akci pořádá Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s CAMP - Centrem architektury a městského plánování.  Titulní fotografie města Freiburg: FWTM-Spiegelhalter.  

Akce je ČKA honorována v systému celoživotního vzdělávání CPV: 2.

Chcete dostat e-book Rethink Architecture 2020 a pozvánky na další přednášky Rethink Architecture 2021? Zanechte na sebe kontakt ve formuláři níže. 

 

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2021.

Exclusive Members

All Members