Rethink Architecture: Uhlíkově neutrální města

Města svou rozlohou zabírají pouze 2% zemského povrchu, i přesto však mají obrovský dopad na životní prostředí. Světově spotřebovávají 2/3 veškeré energie a jsou zodpovědné za více než 70 % všech emisí CO2. 

Druhá přednáška z cyklu o městech představí možnosti, jak při návrhu, výstavbě, rekonstrukci a provozu měst snižovat jejich uhlíkovou stopu. Jak navrhnout uhlíkově neutrální čtvrť? Jak minimalizovat dopad výstavby a rekonstrukce na životní prostředí? Jak ve městech chytře hospodařit s energiemi?

Přednášející: 

  • Rita Justesen, ředitelka, Planning & Architecture at Copenhagen City - udržitelná čtvrť Nordhavn v Kodani
  • Antonín Lupíšek, vedoucí oddělení Architektura a životní prostředí, ČVUT UCEEB - uhlíková neutralita budov a měst v ČR
  • Yvonna Gaillyová, ředitelka, ekologický institut Veronica- udržitelná vesnice Hostětín 
  • František Vašek, ředitel divize Green, Nano Energies- příklady integrace architektury a obnovitelných zdrojů
  • Jan Vitula, starosta, Židlochovice - projekt uhlíkově neutrální čtvrti Chytré Líchy

Akci pořádá Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s CAMP - Centrem architektury a městského plánování. Foto: čtvrť Nordhavn v Kodani, fotograf: Rasmus Hjortshøj – COAST, architekti masterplanu: Cobe, Sleth a Polyform 

Přednáška Uhlíkově neutrální města" byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání ČKA v rámci "1" bodu.

Chcete dostat e-book Rethink Architecture 2020 a pozvánky na další přednášky Rethink Architecture 2021? Zanechte na sebe kontakt ve formuláři níže. 

 

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2021.

Exclusive Members

All Members