Seminář: BIM a energetické úspory

  • Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví, Václavské náměstí 31, Praha 1

  • Dec 3, 2019 9:00 AM – 1:00 PM

BIM je synonymem pro efektivnost a úspornost. Díky výhodám, které přináší, dochází k velkému množství úspor během celého životního cyklu stavby, tedy od návrhu přes výstavbu, provozování, rekonstrukci až po případnou demolici. Propracovaný BIM model napomáhá ke snižování energetické náročnosti budov a tedy i nákladů, a to jak ve fázi přípravy projektu, realizace stavby, tak při provozování. BIM model, coby 3D model rozšířený o potřebné informace v jednotném prostředí umožňuje provádět řadu simulací a analýz s cílem dílo optimalizovat a optimálně provozovat. Díky sjednocování platforem různých profesí a jejich software bude možné na modelu testovat například vliv na životní prostředí nebo simulovat energetickou náročnost objektu. Snazší pak bude i dosažení na komplexní certifikace, jako jsou BREEAM nebo LEED.

Na akci najdete nejen odpovědi na tyto otázky:

  • Jak souvisí BIM a digitalizace s úsporou energií?
  • Jak pořídit vhodný BIM model pro můj účel?
  • Jak začít BIM model využívat?
  • Existují již potřebné programy a systémy?
  • Jak BIM napomáhá k certifikaci? Čeho lze s BIM dosáhnout?
  • Jak souvisí digitalizace a stavebnictví 4.0 se šetrnými budovami?

Mluvčí budou odborníci na projektování s použitím BIM a na databáze parametrů včetně standardizace datových vstupů.

Cílová skupina: akce je určena především pro projektanty, architekty, developery a investory a stavební firmy

 
VSTUPNÉ:
  • 400 Kč - členové CZGBC, czBIM, ČKA, neziskové organizace, studenti a akademická sféra
  • 1200 Kč - ostatní

 REGISTRACE ZDE

Platba proběhne převodem na základě faktury, kterou obdržíte po Vaší registraci. Vezměte prosím na vědomí, že vaše registrace je závazná. Zrušení lze provést zdarma 48 hodin před akcí, poté vám bude účtováno plné vstupné. Kapacita účastníků je omezena. Prosím registrujte se skrze formulář níže, nejpozději do 30.11.2019.

Spoluorganizátor akce:


Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2019.

Exclusive Members

All Members