Šetrná řešení v praxi: Automatizace a regulace - příklady dobré praxe

  • Online Zoom

  • Jun 23, 2021 4:00 PM – 5:00 PM

V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Třináctá z letošní série debat  se uskuteční 23.6. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. V tomto webináři se zaměříme na výhody automatizacie a regulace v rámci budov, které budou prezentovaně na konkrétním příkladu dobré praxe budovy The Flow Building. Mluvčí se zaměří v rámci debaty na:

  • Příklad dobré praxe budovy The Flow Building, Václavské náměstí 47, kde je automatizace využita jako nástroj pro uspokojení potřeb nájemníků a uživatelů.
  • Řešení měření a regulace,
  • Řešení zónové regulace,
  • Řešení BMS systému,

 Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members