Šetrná řešení v praxi: Automatizace, regulace - Komfort uživatelů

  • Online aplikace ZOOM

  • Jul 1, 2020 4:00 PM – 5:00 PM

V rámci spolupráce s Českou komorou architektů jsme připravili sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Devátá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Automatizace, regulace - Komfort uživatelů se uskuteční 1. 7. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata poskytne vhled problematiky komfortu uživatelů v kontextu automatizace ve stavebnictví. Mluvčí se během webináře zaměří na následující témata:

  • automatizace všude kolem nás a její vztah k uživatelům budov
  • zdravé vnitřní prostředí a automatizace - rozbor reálných změřených dat v moderních budovách
  • interakce uživatele se systémy řízení v budovách
  • jak propojit fyzický prostor, moderní hardware a software (reálné příklady z praxe)
  • budovy, kam se chcete vracet na schůzku
  • budovy které nejsou pouze „smart“, ale především přátelské

Mluvčí:

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Další témata série debat budou následovat, sledujte nás dál. Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. Kompletní seznam témat následujících debat včetně předběžných termínů naleznete ZDE.

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members