Šetrná řešení v praxi: Certifikace budov - specifické požadavky na materiály

  • Online Zoom

  • Nov 10, 2021 4:00 PM – 5:00 PM

návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Dvacátátřetí z letošní série debat se uskuteční 10.11. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Specificky materiály jsou častým tématem v souvislosti s certifikacemi, kde je potenciál zisku certifikačních kreditů, ovšem jsou pro projektanty a konzultanty často těžko srozumitelné. Na základě stále se rozšiřující poptávky výrobců materiálů a prvků pro budovy, ale také projektantů, kteří jsou poptáváni investory k přípravě budovy certifikované určitým stupněm environmentální certifikace, bude tento webinář zaměřen na typické otázky z praxe.

Témata, na která se mluvčí zaměří:

  • přehled o požadavcích certifikačních systémů LEED, BREEAM a WELL na stavební materiály
  • průkazná data o materiálech
  • souvislost s databázemi pro BIM

 Mluvčí:   

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov. 

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

 

Akce je zdarma.

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members