Šetrná řešení v praxi: Cirkulární ekonomika - Dřevostavby

  • Onine ZOOM

  • Oct 6, 2021 4:00 PM – 5:00 PM

V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Dvacátá z letošní série debat se uskuteční 6.10. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Na webináři se mluvčí zaměří na specifika konstrukcí a zkušenosti s projektováním dřevostaveb, které v ČR zatím nemají majoritní postavení, ale jejich počty každoročně stoupají i díky vhodnosti pro budovy s velmi nízkou spotřebou energie a menší uhlíkovou stopou. Mluvčí promluví o výhodách a nevýhodách dřevostaveb a zkušenostech s nimi.

Témata, na která se mluvčí zaměří:

  • inspirující velké dřevostavby, které se staví v zahraničí
  • představení dřevěného obvodového pláště Envilop, vyvinutého ČVUT
  • komentovaná video prohlídka výrobou komponet dřevostaveb
  • představení konstručních technologii jako jsou sendvičové panely a příhradové nosníky   

 Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma.

Mediálním partnerem DŘEVO&stavby, čtěte časopisy zaměřené na dřevostavby zde: 

   

    

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members