Šetrná řešení v praxi: Cirkulární ekonomika - LCA případové studie

  • Online Zoom

  • Aug 25, 2021 4:00 PM – 5:00 PM

V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Sedmnáctá z letošní série debat  se uskuteční 25.8. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Webinář přinese vhled do problematiky LCA (Life Cycle Assessment), tedy hodnocení životního cyklu budov, a tedy vlivu budovy a jejího dalšího provozu na životní prostředí i prostředí v budovách. Mluvčí se zaměří v rámci debaty na:

  • Analýza LCA jako spolehlivý nástroj výpočtu emisí CO2
  • Propojení LCA s certifikacemi BREEAM a LEED
  • LCA jako nástroj k dosahování uhlíkové neutrality 
  • Snižování CO2 v praxi – operational a embodied carbon

 Mluvčí: 

  • Miroslav Kobera, Skanska
  • Eva Nykodymová, Skanska

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members