Šetrná řešení v praxi: Cirkulární ekonomika - LCA a uhlíková stopa

  • Online přes ZOOM

  • Aug 12, 2020 4:00 PM – 6:00 PM

V rámci spolupráce s Českou komorou architektů jsme připravili sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Čtrnáctá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Cirkulární ekonomika - LCA a uhlíková stopa se uskuteční 12. 8. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata poskytne vhled do problematiky LCA (Life Cycle Assessment) s porovnáním různých konstrukcí s ohledem na jejich uhlíkovou stopu. Mluvčí se zaměří na témata:

  • Proč by architekt měl vybírat materiály podle EPD (Enviromental Product Declaration) a LCA (Life Cycle Assesment)
  • Technologie existují - pojďme je využívat a odstraňovat překážky
  • Certifikace a LCA, využití v BIM
  • Uhlíková stopa
  • Příklady dobré praxe – pohled architekta a investora

Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Další témata série debat budou následovat, sledujte nás dál. Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. Kompletní seznam témat následujících debat včetně předběžných termínů naleznete ZDE.

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

 

 

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2020.

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members