Šetrná řešení v praxi: Ekologie a biodiverzita - Ekologické zhodnocení pozemku

  • Online aplikace ZOOM

  • Sep 2, 2020 4:00 PM – 5:00 PM

V rámci spolupráce s Českou komorou architektů jsme připravili sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Sedmnáctá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Ekologie a biodiverzita - Ekologické zhodnocení pozemku se uskuteční 2. 9. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata se zaměří na to jak šetrnými principy je možné zvýšit hodnotu pozemeků. Mluvčí se zaměří na témata:

  • Environmentální audit
  • Revitalizace brownfieldů
  • Ekologická zátěž pozemků a jejich dekontaminace 

  • Příklady dobré praxe - Ostrava

Mluvčí:

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Další témata série debat budou následovat, sledujte nás dál. Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. Kompletní seznam témat následujících debat včetně předběžných termínů naleznete ZDE.

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members