Šetrná řešení v praxi: Hospodaření s vodou - Potenciál využití nejen u veřejných budov

  • Online Zoom

  • Aug 11, 2021 4:00 PM – 5:00 PM

V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Šestnáctá z letošní série debat  se uskuteční 11.8.  od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Webinář zacílí na problematiku hospodaření s vodou v budovách soukromé i veřejné sféry a na praktické zkušenosti s využíváním technologií pro úsporu pitné vody, využívání srážkové nebo šedé vody k dalším účelům. Mluvčí se zaměří v rámci debaty na:

  • Jak mohou pomoci technologie s hospodařením s vodou v budovách i ve městech
  • Výhody využívání technologií hospodaření s vodou v budovách
  • Praktické zkušenosti z pohledu investora/developera

 Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members