Šetrná řešení v praxi: Hospodaření s vodou - Zelené střechy

  • Online přes ZOOM

  • Jul 22, 2020 4:00 PM – 5:00 PM

V rámci spolupráce s Českou komorou architektů jsme připravili sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Jedenáctá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Hospodaření s vodou - Zelené střechy se uskuteční 22. 7. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata poskytne vhled do problematiky zelených střech v rámci tématu hospodaření s vodou. Mluvčí se během webináře zaměří na následující témata:

  • Na co projektanti a architekti při navrhovaní narážejí, na co si dát pozor
  • Vrstvy vegetační střechy
  • Benefity zelených střech 
  • Příklady z praxe – různé způsoby založení vegetace jejich výhody/nevýhody 

Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Další témata série debat budou následovat, sledujte nás dál. Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. Kompletní seznam témat následujících debat včetně předběžných termínů naleznete ZDE.

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members