Šetrná řešení v praxi: Komplexní certifikační systémy

  • Online Zoom

  • Nov 3, 2021 4:00 PM – 5:00 PM

návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Dvacátádruhá z letošní série debat se uskuteční 3.11. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. 

V ČR nejvíce zastoupené certifikace LEED a BREEAM, jako komplexní environmentální systémy hodnocení, hledají cesty, jak zlepšit celkovou environmentální kvalitu budov. To zejména ve smyslu celkového životního prostředí a kvality vnitřního prostředí v budovách (tepelná pohoda, osvětlení, dobré větrání, výhledy z budovy, ale i minimalizace znečištění včetně emisí použitých materiálů). Účastníci budou seznámeni s principy fungování certifikačních systémů, typy certifikací podle typů budov a podle fáze hodnocení projektu.

Témata, na která se mluvčí zaměří:

  • Typy environmentálních certifikačních systémů
  • Možné role projektanta při certifikaci budov – koordinace specialistů, modelování budovy
  • Databáze technických parametrů

 Mluvčí:  

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov. 

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

 

Akce je zdarma.

 

Event´s Partners

Na základě vyplnění registračního formuláře vám bude před konáním akce zaslán přístup k přihlášení na webinář do aplikace Zoom.

Vyplňte informace o sobě

Poznámka

Pokud souhlasíte se zpracováním osobních údajů, potvrďte prosím zaškrtnutím políčka. Pokud se zpracováním osobních údajů nesouhlasíte, vaše údaje budou použity pouze pro registraci na konkrétní akci a související administrací nebo pro jiné účely, pro které souhlas není vyžadován.

Více o podmínkách GDPR zde*

Jsem členem

Exclusive Members

All Members