Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí - Bezpečné budovy - nové požadavky uživatelů

  • Online ZOOM

  • Mar 17, 2021 4:00 PM – 5:00 PM

V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Čtvrtá z letošní série debat - Bezpečné budovy - nové požadavky uživatelů  se uskuteční 17.3. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata se zaměří na kvalitu vnitřního prostředí s ohledem na nové požadavky vyvolané Covid.  Témata, na která se mluvčí zaměří:

Program:

  • Důležitost zjišťování potřeb uživatelů
  • Aktivity obcí při zajišťování protikoronavirových opatření ve svých budovách – stručné představení ankety
  • Vnímaná důležitost protikoronavirových opatření v kancelářích očima uživatelů
  • Reakce certifikací aneb WELL HEALTH-SAFETY RATING

Mluvčí:

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members