Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí - ergonomie a spaceplan

  • Online aplikace Zoom

  • Jun 3, 2020 4:00 PM – 5:00 PM

V rámci spolupráce s Českou komorou architektů jsme připravili sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Pátá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí - ergonomie a spaceplan se uskuteční 3.6. d 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata poskytne vhled do problematiky ergonomie a prostorového navrhování jako významných kvalit vnitřního prostředí. Mluvčí se během webináře zaměří na:

  • Základní principy flexibilních a sdílených kancelářských konceptů
  • Proč je ergonomie důležitá a jaké změny pracovních návyků nás čekají

Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Další témata série debat budou následovat, sledujte nás dál. Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. Kompletní seznam témat následujících debat včetně předběžných termínů naleznete ZDE.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members