Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí - materiály

  • Online aplikace Zoom

  • Jun 17, 2020 4:00 PM – 6:00 PM

V rámci spolupráce s Českou komorou architektů jsme připravili sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Sedmá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí - materiály se uskuteční 17.6. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata poskytne vhled do problematiky materiálů jako významného elementu při vytváření interiérů a jejich vlivu na člověka. Mluvčí se během webináře zaměří na:

  • Výběr a kontrolu materiálů v rámci zabudování do stavby, hlídané parametry nejen v rámci certifikací, problémy v rámci trhu a požadavky WELL a LEED certifikace.
  • Proces ověření vhodných materiálu a vazbu na zdravé pracovní prostředí.
  • Materiály v konstrukcích staveb a jejich vliv nejen na kvalitu vnitřního prostředí, ale i šetrnost stavby jako celku.
  • Dřevo, kov, stínění - vliv materiálů na šetrnost a na člověka.

Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Další témata série debat budou následovat, sledujte nás dál. Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. Kompletní seznam témat následujících debat včetně předběžných termínů naleznete ZDE.

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

 

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2020.

Admission

Akce je zdarma

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members