Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí - Osvětlení a stínění zkušenosti z praxe

  • Online Zoom

  • Apr 28, 2021 4:00 PM – 5:00 PM

V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Osmá z letošní série debat - Osvětlení a stínění zkušenosti z praxe se uskuteční 28.3. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata se zaměří na světelnou kvalitu s ohledem na vliv na kognitivní funkce a kvalitu vnitřního prostředí obecně. Mluvčí se zaměří na témata:

  • Vliv světla na kognitivní funkce
  • Zkušenosti z praxe z prostředí škol a domovů pro seniory
  • Kvalita světla v kancelářském prostředí 
  • Příklady dobré praxe

Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members