Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí - světlo

  • Online aplikace Zoom

  • May 27, 2020 4:00 PM – 5:00 PM

V rámci spolupráce s Českou komorou architektů jsme připravili sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Třetí ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí - světlo, se uskuteční 27.5. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata poskytne pohled na kvalitu umělého osvětlení jako významné veličiny ovlivńující kvalitu vnitřního prostředí. Mluvčí se během webináře zaměří na:

  • Jak kvalita umělého osvětlení ovlivňuje kvalitu staveb a kvalitu života v nich.
  • Jaké jsou parametry pro zajištění zdravého a vyváženého osvětlení v kancelářích, jak světlo ovlivňuje kvalitu a zdraví uživatelů, jaká jsou možná technická řešení nejen podle  certifikace WELL.
  • Aktuální trendy na poli umělého osvětlení jako je např. biodinamické osvětlení. 
  • Příklady dobré praxe, zkušenosti s navrhováním osvětlení.

Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Další témata série debat budou následovat, sledujte nás dál. Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. Kompletní seznam témat následujících debat včetně předběžných termínů naleznete ZDE.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members