Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí - Urbanismus a komunita

  • Online Zoom

  • Jun 2, 2021 4:00 PM – 5:00 PM

V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Jedenáctá z letošní série debat - Urbanismus a komunita  se uskuteční 2.6. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata se zaměří na téma šetrného urbanismu a vytváření komunity jako významného principu ovlivňujícího pozitivní prožívání našich sídel. Naši mluvčí se zaměří na témata: 

  • Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí, která je volně dostupná ke stažení na www.atraktivniobec.cz
  • Zkušenosti a poznatky z mezioborové spolupráce při zpracovávání metodiky i plánování veřejných prostranství.
  • Práce s komunitou z pohledu developera
  • Participace a příklady dobré praxe 

Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members