Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí - vzduch, zkušenosti z praxe

  • Online Zoom

  • Apr 14, 2021 4:00 PM – 5:00 PM

V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Sedmá z letošní série debat Vzduch - zkušenosti z praxe se uskuteční 14.4. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata se zaměří na kvalitu vzduchu v budovách s ohledem na nové požadavky vyvolané Covid. Témata na která se mluvčí zaměří: 

  • Legislativa v oblasti ochrany vnitřního prostředí - se zaměřením na kvalitu vzduchu v budovách.
  • Chemické znečisťující látky ve vnitřním prostředí se zaměřením na CO2 a VOC – jejich zdroje a vliv na zdraví.
  • Jak můžeme sledovat kvalitu vzduchu v našich domovech.
  • Měření kvality vzduchu v mateřské škole Zelená Libuš.

Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members