Šetrná řešení v praxi: Pasivní a aktivní budovy

  • Online ZOOM

  • Mar 10, 2021 4:00 PM – 5:00 PM

V návaznosti na uspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Třetí z letošní série debat - Pasivní a aktivní budovy se uskuteční 10.3. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata se zaměří na specifika pasivních a aktivních budov a příklady dobre praxe. Témata, na která se mluvčí zaměří:

  • kritéria pasivních a aktivních budov a jejich závaznost
  • vazba na pojem budova s téměř nulovou spotřebou
  • vhodnost a dosažitelnost kritérií u různých typologií budov
  • příklady veřejných budov podpořených z programu OPŽP
  • příklady rodinných domů v pasivním standardu

Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Kapacita akce byla naplaněna, registrace je uzavřena. Akci můžete sledovat také přes živý stream 10.3. od 16:00 na Facebooku Rady.  

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members