Šetrná řešení v praxi: Porovnání různých konstrukcí s ohledem na uhlíkovou stopu

  • Online Zoom

  • Sep 22, 2021 4:00 PM – 5:00 PM

V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Devatenáctá z letošní série debat se uskuteční 22.9.  od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Pro vyhodnocení a porovnání různých konstrukcí jsou potřeba porovnatelná a podložená data. K hodnocení jednotlivých částí životního cyklu – výroby, dopravy, zabudování, provozování a demolice je potřeba množství informací, které je možné čerpat z environmentálního prohlášení o produktu EPD. Proč a jak by projektant a architekt měli vybírat materiály právě podle těchto parametrů se bude probírat na tomto webináři. Témata, na která se mluvčí zaměří:

  • Co je EPD materiálů a jak pomůže s výběrem šetrného materiálu
  • Jaké materiály jsou trvale udržitelné a jaké mají dopady na životní prostředí při realizaci versus provozu budov

 Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members