Šetrná řešení v praxi: Vytápění vzduchem - podmínky provozu, návrh systému

  • Online Zoom

  • Nov 18, 2020 4:00 PM – 5:00 PM

V rámci spolupráce s Českou komorou architektů jsme připravili sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Dvacátá pátá ze série debat - Vytápění vzducem - podmínky provozu, návrh systémů se uskuteční 18. 11. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata poskytne vhled do systémů vytápění vzduchem a jejich provozu. Témata na která se jednotliví mluvčí zaměří: 

  • Jakým způsobem lze řešit vytápění vzduchem.
  • Jak předejít problému s nízkou relativní vlhkostí při vytápění vzduchem.
  • Příklady dobré praxe
  • Posouzení tepelného čerpadla vzduch, pro vytápění rodinných domů z hlediska, komfortu, investice, nákladů a šetrnosti.
  • Srovnání tří koncepcí vytápění a chlazení administrativních budov pomocí VRV systémů
  • Možnosti čerpání dotací.

Mluvčí:

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Další témata série debat budou následovat, sledujte nás dál. Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. Kompletní seznam témat následujících debat včetně předběžných termínů naleznete ZDE.

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members