The Building Blocks of Residential Green Finance

  • Online, viz Registrace

  • Sep 30, 2021 2:00 PM – 3:30 PM

Zveme vás na webinář "The Building Blocks of Residential Green Finance” k tématu zeleného financování v rezidenčním sektoru s cílem podporovat budovy připravené na klimatické změny. Webinář bude veden v anglickém jazyce.

Hlavní body webináře:

- Klíčové trendy pro akceleraci zeleného finančního trhu

- Jak budovy v portfoliu banky mohou přispět k ambiciózním cílům ve vztahu k životnímu prostředí a zároveň snižovat finanční rizika

- Důvody pro zavádění robustní zeleného financování bankami

- Implementace politik k zavádění hodnocení „zelené výkonnosti“ bank

- Jak mohou vypadat bankovní zelené produkty (hypotéky, úvěry) v souladu s taxonomií EU o udržitelném financování

 

REGISTRACE a více k programu v angličtině.

 

Česká rada pro šetrné budovy je spoluorganizátorem webináře v rámci evropského projektu SMARTER Finance for Families, podpořeného z programu Evropské unie pro koordinaci a podporu Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 847141.

Exclusive Members

All Members