Tisková konference Šance pro budovy k nakládání s dešťovou vodou v budovách

Aliance Šance pro budovy (ŠPB), které je Rada zakládajícím členem, pořádá v úterý 9. 6. od 10:00 tiskovou konferenci po kulatém stole k tématu nakládání s dešťovou a šedou vodou v budovách, kterého se zúčastní ministr životního prostředí Richard Brabec, ředitel profesního svazu Šance pro budovy Petr Holub i představitelé jeho členských asociací a firem.

Ředitel Holub na něm představí a ministr Brabec okomentuje konkrétní legislativní a ekonomické návrhy na podporu šetrného hospodaření s vodou. Mezi ně patří například zavedení definice užitkové vody pro využití přečištěné dešťové a šedé vody, uvedení zelených střech do kategorií snížených odtokovým koeficientem pro výpočet srážkovného nebo podoba vodního zákona a nového stavebního zákona, která navrhuje povinnou hierarchii nakládání se srážkovými vodami. Mluvit budeme i o finanční podpoře z Nové zelené úsporám či OPŽP, snížení sazby DPH pro investice do úspor vody a dalších opatření v boji se suchem.

Tiskovou konferenci bude přenášet ČTK na tomto odkazu. 

Exclusive Members

All Members