Třetí workshop k přípravě dekarbonizační roadmapy českého stavebnictví

  • Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, Praha 6, místnost A437

  • Mar 9, 2023 3:30 PM – 5:00 PM

Pomůžete nám hledat racionální cestu, jak dekarbonizovat české stavebnictví? Jak odstranit bariéry při snižování uhlíkové stopy? Zvládneme dekarbonizovat české stavebnictví do roku 2050 nebo je to utopie?

Na minulém workshopu jsme si pro rozvíření debaty simulovali krizový management akutního přechodu na bezemisní stavebnictví. To nám pomohlo identifikovat největší bariéry takto rozsáhlé změny, která má svá technická, ekonomická, legislativní, ale i psychologická úskalí. Prezentace obsahující výstupy workshopu je zde. Bude sloužit jako pracovní podklad na tomto setkání (od slidu 23 dál), kde rozvedeme možnosti překonání bariér identifikovaných na předchozím workshopu.

Přijďte diskutovat a pomoci nastavit ambiciózní a přitom realistickou „roadmapu“ dekarbonizace stavebnictví !

Uložte si do kalendářů datum setkání a registrujte se! Bližší informace zašleme.

Budeme se těšit na debatu.

Exclusive Members

All Members