Udržitelnost a enviromentální aspekty ve veřejných zakázkách

  • Online Zoom

  • May 18, 2021 10:00 AM – 12:00 PM

Nejen v návaznosti na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek by se zadavatelé měli zabývat environmentálními aspekty svých projektů. Ať už jde o rozsáhlou novostavbu nebo drobnou rekonstrukci, měl by zadavatel myslet na to, že každá taková investice by měla být dobře připravená a optimalizovaná, aby mohla sloužit i desítky let. Jakými aspekty se zabývat a jaké nástroje mohou při přípravě a realizaci pomoci, budeme diskutovat právě zde.

Program:

  • 10.00 – 10.40   Regina Hulmanová (MPSV), Martin Volf (ČVUT UCEEB)– Kontrolní list pro vyhodnocení aspektů environmentálně šetrných řešení ve veřejné zakázce
  • 10.40 – 11.00   Iveta Králová (Saint-Gobain Ecophon, pracovní skupina Zdravé vnitřní prostředí CZGBC) – Zdravé vnitřní prostředí jako součást kvalitního řešení veřejné zakázky – příklady dobrých řešení – školy, kulturní domy, halové stavby
  • 11.00 – 11.20   Mirko Lev (ČKA) – Architektonické soutěže jako nástroj pro kvalitní přípravu komplexních projektů
  • 11.20 – 11.30   Aleš Chamrád (APES) – Metoda přípravy a realizace výstavbových projektů formou Performance Design & Build (PDB)
  • 11.30 – diskuze

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2021.

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members